ترکیبات ضد ویروسی قارچ ها و  مکانیسم ضد ویروسی آنها: مقاله مروری ۲۰۲۱

تاثیر قارچ روی ویروس

در این بخش چکیده مقاله ای در مرود ترکیبات ضد قارچی و مکانیسم اثر آنها می پردازیم

Antiviral Bioactive Compounds of Mushrooms and Their Antiviral Mechanisms: A Review

چکیده:

قارچ به شکل طبیعی خود به عنوان مکمل غذایی و افزودنی غذایی استفاده می شود. علاوه بر این، چندین ترکیب فعال زیستی مفید برای سلامت انسان از آنها به دست آمده است.

در میان آنها، پلی ساکاریدها، پروتئین اتصال دهنده کربوهیدرات، پپتیدها، پروتئین ها، آنزیم ها، پلی فنول ها، تری ترپن ها، تری ترپنوئیدها، و چندین ترکیب دیگر ضد ویروسی هستند.

تاثیر قارچ روی عفونت و ویروس

تاثیر ضد ویروسی آنها بیشتر روی ورود ویروس، تکثیر ژنوم ویروسی ، پروتئین های ویروسی، و پروتئین های سلولی و تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد.

تاثیر قارچ های دارویی روی بیماری های ویروسی ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس، آنفولانزا، ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) گزارش شده است.

برخی از ترکیبات قارچی که علیه HIV ، ویروس آنفولانزای A و ویروس هپاتیت C اثرات ضد ویروسی مشابه با داروی های ضد ویروسی نشان دادند.  ترکیبات زیست فعال قارچ ها می توانند کاندیدای درمان بیماری های ویروسی باشند.

کلمات کلیدی: قارچ; ترکیب زیست فعال؛ ویروس؛ عفونت؛ مکانیسم ضد ویروسی

1. قارچ و ترکیبات آن ها

تقریباً 12000 گونه قارچ شناخته شده در سرتاسر جهان وجود دارد. که از این میان حداقل 2000 گونه خوراکی هستند [1]. لنتینوس (Lentinula)، Auricularia، Hericium، Grifola، فلامولینا، پلوروتوس، لاکتاریوس، پیزولیتوس، ترملا، روسولا، آگاریکوس و کوردیسپس هستند.
گونه های شناخته شده قارچ خوراکی [2]. آنها به شکل طبیعی خود مصرف می شوند. یا به عنوان مکمل های غذایی قارچ حاوی رطوبت (85-95%). کربوهیدرات (35-70%)، پروتئین (15–34.7%)، چربی (<10%)، مواد معدنی (6–10.9%)، اسیدهای نوکلئیک (3–8%) و سطوح بسیار پایین از ویتامین ها می باشند[1،2].

از آنجایی که قارچ دارای کربوهیدرات، فیبر، پروتئین، آمینو اسیدهای ضروری، اسیدهای چرب غیر اشباع، مواد معدنی، ویتامین ها و کالری کم هستند. به عنوان یک غذای سالم با فواید تغذیه ای بالا در نظر گرفته می شوند [2].

چندین متابولیت زیست فعال موجود در قارچ عبارتند از:

  • پلی ساکاریدها
  • ترپنوئیدها
  • ترکیبات فنلی

ترکیبات فنلی از جمله فلاونوئیدها، گلیکوپروتئین ها، پلی کتیدها، استروئیدها، و آلکالوئیدها [2]. آنها اثرات مفیدی برای سلامت انسان دارند [1، 2].

در میان آنها، پلی ساکاریدها و ترپنوئیدها متابولیت های فعال زیستی مهمی هستند. پلی ساکاریدها مانند گلوکان، β-گلوکان، مانوگلوکان، هتروگلیکان، گالاکتومانان. و لنتینان فعالیت های تقویت کننده ایمنی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد توموری و ضد ویروسی دارند.

ادامه مطلب به زبان فارسی

ادامه مطلب در لینک اصلی مقاله:

https://www.proquest.com/openview/d69aa5d4ce7fb049c244a674ae43cd27/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032319


ترکیبات ضد ویروسی قارچ ها و مکانیسم ضد ویروسی آنها: مقاله مروری ۲۰۲۱

تاثیر قارچ روی ویروس

تاثیر قارچ روی زگیل تناسلی

‌ تاثیر شیتاکه روی زگیل