در این بخش به تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما می پردازیم:

تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما از نظر عملی

تفاوت این دو قارچ در سطح جنس و گونه است. یعنی دو جنس و گونه مختلف هستند. همانند گوسفند و گاو که دو گونه مختلف تعلق دارند.

نام عملی شیتاکه Lentinula edodes است. نام جنس Lentinula   و نام گونه Lentinula edodes است

نام علمی گانودرما Ganoderma lucidum است. نام جنس  Ganoderma  و نام گونه  Ganoderma lucidum است.

هردو جز سلسله قارچ ها و شاخه بازیدیومیاکوتا هستند.

تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما از نظر ظاهری

شیتاکه دارای بافت گوشتی است.

گانودرما دارای بافت چوبی است.

تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما از نظر مزه

شیتاکه مزه کلم می دهد

گانودرما مزه چوب و به تلخی می رود

تفاوت پودر قارچ شیتاکه و گانودرما

شیتاکه پس از پودر کردن شبیه آرد نخودچی می شود

گانودرما پس از پودر کردن شبیه خاک اره یا چوب پنبه ای می شود

تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما از نظر بیولوژیکی

قارچ شیتاکه سرما دوست است و بهترین فصل کشت زمستان است

قارچ گانودرما گرما دوست است و بهترین فصل کشت تابستان است

تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما از نظر خواص دارویی

مهمترین پلی ساکارید دارویی شیتاکه بتاگلوکانی بنام لنتینان است. مهمترین خواص دارویی گانودرما به دلیل تری ترپن های دارویی و همچنین پلی ساکارید هاست.

تفاوت قارچ شیتاکه و گانودرما از نظر تاثیر روی HPV

از آنجا که مکانیسم اصلی اثر تقویت سیستم ایمنی بدن است هر دو به درمان اچ چی وی کمک می کنند. اما  تاثیر شیتاکه روی HPV بیشتر مطالعه شده است.

 خواص عملی اثبات شده به همراه رفرنس برای قارچ گانودرما:

تقویت سیستم ایمنی (Wang et al., 2014; Liu et al., 2016; Kubota et al., 2018)

انواع سرطان (Lawal et al., 2019; Zhang et al., 2019; Wang et al., 2020)

سرطان پروستات (Qu et al., 2017; Huang et al., 2019)

سرطان سینه (Othman, 2018; Jiao et al., 2020)

سرطان روده (Qu et al., 2017; Luo et al., 2020)

سرطان مثانه (Yuen et al., 2018)

سرطان ریه (Gill et al., 2017)

سرطان و کیست کلیه (Tai et al., 2017; Meng et al., 2020)

سرطان تخمدان (Huang et al., 2018)

سرطان دهانه رهم (Tai et al., 2017)

آنتی اکسیدان (Saltarelli et al., 2019; Si et al., 2019)

آسم و برونشیت (Zhang et al., 2006)

بیماری های قلبی و عروقی (Gao et al., 2004; Lasukova et al., 2015)

فشار خون (Kabir et al., 1988; Sugita et al., 2019)

کلسترول بالا (Watanabe et al., 2016)

چربی سوزی (Huang et al., 2015; Bach et al., 2018; Hu et al., 2018; Liang et al., 2018)

قند خون (Li et al., 2011; Ma et al., 2015; Yang et al., 2018)

بیماری های کلیوی (Pan et al., 2014; Bao-xue et al., 2017; Su et al., 2017)

بیماری های کبد (Wu et al., 2016; Hu et al., 2020)

کبد چرب (Meneses-Alvarez et al., 2015; Jin and Zhao, 2017; Ko et al., 2017)

ایدز (El Dine et al., 2008; Kang et al., 2015; Flórez-sampedro et al., 2016)

ضد خستگی (Luo et al., 2014)

بیخوابی (Wang et al., 2001)

زگیل تناسلی (Lai, 2011; Donatini, 2014; Yan, 2017)

تبخال تناسلی (Eo et al., 2000; Hijikata et al., 2007)

هپاتیت (Gao et al., 2002)

رماتیسم (Ye et al., 2001; Li et al., 2007

بیماری های عصبی (Zhao et al., 2019)

آلزایمر (Qin et al., 2019)

‌بیماری های پوستی (Yin et al., 2019)

پارکینسون (Ren et al., 2019)

 

خواص عملی اثبات شده به همراه رفرنس برای قارچ شیتاکه:

تقویت سیستم ایمنی، درمان سرطان، ایدز، آلرژی، آلودگی‌‌های قارچی، سرماخوردگی‌‌های مکرر و کاهش کلسترول استفاده ‌‌‌می‌شود (Jong and Birmingham, 1993; Fang et al., 2006)

 

شباهت قارچ شیتاکه و گانودرما

هر دو قارچ دارویی هستند و ایمنی بدن رو تنظیم میکنند.

هر دو جز قارچ های چوب رست یا تجزیه کننده اولیه هستند.

دوره کشت 3تا6 ماهه دارند.