تاثیر گانودرما روی استرس

 

یک قارچ دارویی آداپتوژن (سازگار کننده یا بالانس کننده)

ترکیباتی که بتوانند توانایی ما را در مواجه با استرس به ما کمک کنند آداپتوژن ها هستند.

یک ستاره درخشان که در این خصوصیت برجسته قارچ گانودرما (Ganoderma lucidum – قسمت “derma lucidum” به پوست براق آن اشاره دارد) است.

قارچ گانودرما Reishi  علاوه بر تاثیر علیه استرس دارای خواص بیشمار دیگری نیز هست.  ضد میکروب، ضد ویروس ها ، باکتری ها و قارچ های دیگر مانند کاندیدا 1 است. ضد التهاب است و از سیستم ایمنی بدن و همچنین سلامت قلب ، کبد و کلیه پشتیبانی می کند. اما تمرکز Reishi برای این بحث توانایی آن در تقویت توانایی ما در افزایش کیفیت زندگی است.

An Adaptogenic Herb

The class of herbs that can support our ability to grow stronger in the face of stress are the adaptogens, so called because they help us to adapt!

A shining star that stands out in this category is red reishi mushroom (Ganoderma lucidum – the “derma lucidum” part refers to its shiny skin).

Reishi has health benefits that are wide-reaching in effect beyond supporting our stress response.  It is antimicrobial against viruses, bacteria, and other fungi such as candida1. It is anti-inflammatory and supports the immune system as well as promoting heart, liver, and kidney health1.  But the focus of Reishi for this discussion is its ability to enhance our ability to handle the curve balls of life.

Reishi Mushrooms for Stress & Anxiety

[/fusion_text]

پشتیبانی از آدرنال

استرس توسط سیستم عصبی درک می شود و سیگنال به مرکز فرمان مغز (هیپوتالاموس) منتقل می شود ، که به نوبه خود پیام را به غدد فوق کلیوی تحریک می کند که باعث آزاد شدن هورمون های استرس مانند کورتیزول و اپی نفرین (a.k.a. آدرنالین) می شود.

نقاط هدف گانودرما جهت تاثیر روی استرس،  سیستم عصبی و همچنین محور HPA یا هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال است.

Adrenal Support

Stress is perceived by the nervous system and the signal is transmitted to the command centre of the brain (the hypothalamus), which in turn relays the message to the adrenal glands stimulating the release of stress hormones such as cortisol and epinephrine (a.k.a. adrenaline).

Targets for modulating the stress response, therefore, include the nervous system as well as the HPA or Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis.

بی خوابی را کاهش می دهد

قارچ گانودمرا همه چیز را پوشش می دهد. این یک تونیک عصبی برای تسهیل رسیدن پیام به مغز است. به ویژه ، Reishi می تواند بی خوابی را کاهش دهد ، به ویژه هنگامی که مشکل در خواب از ذهن فعال وجود دارد که خاموش نمی شود.

همان آشفتگی ذهنی که هنگام خواب در شب اختلال ایجاد می کند ، باعث اضطراب در ساعات بیدار شدن می شود.

Alleviates Insomnia

Reishi covers all the bases.  It is a nerve tonic to ease the alarm signal reaching the brain.  In particular, reishi can alleviate insomnia2, particularly when the trouble sleeping comes from an active mind that won’t turn off.

The same mental agitation that interferes with sleep at night triggers anxiety during waking hours, making reishi helpful around the clock.

تسکین اضطراب

همچنین به نظر می رسد که Reishi با بهبود عملکرد غدد آدرنال روی HPA کار می کند. این امر باعث می شود که ریشی به عنوان یک قارچ عالی برای آرام کردن ذهن ، کاهش اضطراب ، بهبود خواب ،  تمرکز در ما و تقویت مقاومت بیشتر در برابر استرس باشد.

Anxiety Relief

Reishi also appears to work on the HPA by improving the function of the adrenal glands themselves.  This makes reishi an excellent herb choice for calming the mind, easing anxiety, promoting sleep, grounding and centering us, and fostering greater resilience to stress over time.2

https://botanicahealth.com/blog/reishi-mushrooms-for-stress-anxiety/

Reishi Mushrooms for Stress & Anxiety


ارزیابی پتانسیل ضد اضطراب چهار گونه گانودرما (Agaricomycetes) از هند در موش.

جنس Ganoderma از قارچ های پلی پور  با پراکنش جهانی تشکیل شده است که از قدیم الیام برای کاهش استرس و اضطراب مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال ، شواهد علمی برای این کافی نیست. از این رو ، این مطالعه به منظور بررسی پتانسیل ضد اضطراب G. Applanatum ، G. brownii ، G. lucidum و G. Philippii جمع آوری شده از اوتاراکند هند ، طراحی شده است.

عصاره های مختلفی از میوه خشک ، پودر شده با استفاده از حلال های مختلف – یعنی ، اتر نفت ، کلروفرم ، متانول و آب مقطر – با استفاده از استخراج پی در پی سوکسله تهیه شد. تمام عصاره ها برای فعالیت ضد اضطراب با استفاده از مدل پیچ و خم به علاوه بالا (EPM) در موش های آلبینیو سوئیسی مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که عصاره متانولی G. lucidum با دوز 200 میلی گرم در کیلوگرم ، که به صورت خوراکی تجویز شد ، افزایش معنی داری در میانگین زمان صرف شده در بازوهای باز EPM در مقایسه با شاهد را نشان می دهد. این با اثر داروی استاندارد (دیازپام ، 2 میلی گرم بر کیلوگرم از طریق دهان) قابل مقایسه بود.

تایج نشان می دهد که بخشی از بوتانول عصاره متانول فعالیت ضد اضطراب قابل توجهی را با دوز 100 میلی گرم در کیلوگرم از بین برد.

این بخش حضور فنل و فلاونوئیدها را نشان داد و از این رو با توجه به کل فنل کل و محتوای فلاونوئید کل استاندارد شد. فعالیت ضد اضطراب ممکن است نتیجه فنلها / فلاونوئیدهای موجود باشد.

این مطالعه به وضوح نشان داد که ترکیب  n-butanol موجود در عصاره متانولی G. lucidum می تواند به عنوان منبع داروهای ضد اضطراب جدید مورد استافده قرار گیرد.

Evaluation of Antianxiety Potential of Four Ganoderma (Agaricomycetes) Species from India in Mice.

The genus Ganoderma consists of widespread polypore mushrooms that have traditionally been used to reduce stress and anxiety.

However, scientific evidence for this is not adequate. Hence, this study was designed to investigate the anxiolytic potential of G. applanatum, G. brownii, G. lucidum, and G. philippii collected from Uttarakhand, India.

Various extracts of dried, powdered basidiocarps were prepared using different solvents-namely, petroleum ether, chloroform, methanol, and distilled water-by successive Soxhlet extraction. All the extracts were tested for antianxiety activity using the elevated plus maze (EPM) model in Swiss albino mice.

The results showed that the methanol extract of G. lucidum at a dose of 200 mg/kg, administered orally, shows a significant increase in the average time spent in the open arms of the EPM when compared with the control; this was comparable to the effect of the standard drug (diazepam, 2 mg/kg by mouth).

This bioactive methanol extract was subjected to bioactivity-guided fractionation. The results show that the n-butanol fraction of the methanol extract evinced significant antianxiety activity at a dose of 100 mg/kg.

This fraction showed the presence of phenols and flavonoids and thus was standardized with respect to total phenol content and total flavonoid content. The antianxiety activity may be the result of the phenols/flavonoids present.

This study clearly demonstrated that the n-butanol fraction from the methanol extract of G. lucidum can be developed as source of new anxiolytic agents.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28008811


مقالات مرتبط رو حتما ببینید