هر دو مکمل هستند. توصیه میکنیم در کنار شیتاکه حتما گنومیکس استفاده شود. مصرف شیتاکه گاهی منجر به بالارفتن آنزیم های کبد میشود. با مصرف گنومیکس این مشکل برطرف میگردد و همچنین سبب سم زدایی، بالانس بدن و تقویت سیستم ایمنی بدن با مکانیسم های دیگر و تکمیل کننده شیتاکه می شود.