بلی. همه ما به جمله پیشگیری بهتر از درمان است آشنا هستیم. در مورد مصرف آن در افراد سالم نیز نمونه بسیار عالی از پیشگیری قبل از بیمار شدن است. با مصرف ماشمیکس، سیستم ایمنی شما تقویت می شود. افرادی که سیستم ایمنی قوی دارند به راحتی بیمار نمیشوند. میزان مصرف در افراد سالم به صورت هفتگی چند بار و یا روزانه یک گرم توصیه می شود. مصرف این محصول برای افراد نابالغ، حامله و بالای ۶۰ سال مطالعه نشده است، لذا قبل از مصرف با ما مشورت کنید.