دسته‌بندی

پیشنهاد‌هایی برای شما

مقالات انواع بیماری ها بیماری های ویروسی

بیماری های ویروسی

بیماری های ویروسی

علت دقیق بروز اکثر بیماری های خود ایمنی هنوز به صورت ناشناخته باقی مانده است. با این وجود عوامل متعددی در ایجاد یا تشدید واکنش های خود ایمنی نقش دارند. این عوامل علاوه بر عوامل محیطی مانند عفونت های باکتریایی، انگلی، قارچی و ویروسی، عواملی مانند خصوصیات ژنتیکی و سبک زندگی فرد را نیز شامل می شود.

بیماری های ویروسی

عفونت های ویروسی

سلامت انسان را تحت تأثیر قرار داده و باعث همه گیری های گسترده و مرگ و میر در سراسر جهان شده است. ویروس ها همچنین می توانند مشکلات اقتصادی بزرگی را برای جامعه در سطح جهانی ایجاد کنند. ترکیبات فعال زیستی جدا شده از قارچ ها فعالیت بالقوه ای را در برابر ویروس ها نشان داده اند.

تاثیرات قارچ های دارویی

ترکیبات فعال زیستی قارچی قادر به مهار تولید مثل ویروس ، جلوگیری از نفوذ ویروس ، تکثیر یا ترجمه و همچنین اثر اینتگراز یا پروتئاز هستند.

ترکیبات قارچی قادر به مهار پروتئاز مانند:

  • گانودرماتریول
  • ارگوسترول
  • ترپنوئیدها
  • گانودریک اسید GS-2
  • گانودریول
  • استریگماتوسیستین
  • آمریسلین
  • کوردیسپین
  • پراکسید ارگوسترول
  • اسید میریستیک

در حال حاضر برای جامعه اهمیت زیادی دارد.  زیرا ممکن است پتانسیل درمان عفونت های شدید تنفسی ویروسی را داشته باشد.

قارچ ها منبع طبیعی بالقوه مولکول های فعال زیستی هستند که می توانند برای درمان عفونت های ویروسی ، که یکی از عوامل اصلی بیماری در سراسر جهان است ، مورد استفاده قرار گیرند. با این حال ، تحقیقات گسترده ای در مورد آزمایشات بالینی برای معرفی داروهای ضد ویروسی جدید به بازار مورد نیاز است.