دسته‌بندی

پیشنهاد‌هایی برای شما

سرطان پرستات

سرطان پرستات

سرطان غده پروستات به‌ مانند سایر سرطان‌ها، حاصل تکثیر و تولیدمثل بی‌رویه و توده‌ای سلول‌های پروستات است. در علم پزشکی، دکتر پروستات به حالت رشد و تکثیر بیش‌ازاندازه و خارج از کنترل سلول‌ها، سرطان می‌گوید. سلول‌های سرطانی هر بافت و اندام شبیه به سلول‌های همان بافت بوده اما ساختار و عملکردشان با سلول‌های سالم متفاوت است. متاسفانه سرطان پروستات شایع ترین سرطانی است که در مردان در سرتاسر جهان تشخیص داده می شود.

سرطان پرستات

شناخت سرطان پرستات

سرطان پروستات به انگلیسی prostate cancer نامیده می‌شود. سرطان پروستات، مانند سرطان‌ های دیگر، رشد نامتناسب سلول‌ها در غده پروستات است. غده پروستات، جزئی از دستگاه تناسلی مردان است.اندازه‌ای حدود یک گردو دارد و در زیر مثانه و جلوی رکتوم (آخرین قسمت روده) قرار دارد. این غده بخشی از مایع سمینال را برای انتقال و تغذیه اسپرم می‌سازد.

همچنین به علت احاطه کردن پیشابراه، در کنترل ادرار نیز نقش دارد. سرطان پروستات اغلب از سلول‌های آدنوکارسینوما تشکیل شده‌است، که از بافت غده‌ای نشأت می‌گیرند. متاستاز به فرایندی گفته می‌شود که سرطان از طریق خون یا سیستم لنفاتیک در بدن منتشر شده و در سایر قسمت‌ها رشد می‌کند. سرطان پروستات اغلب به غدد لنفاوی لگن و همچنین استخوان‌ها متاستاز می‌دهد.

سرطان پروستات، مانند سرطان‌های دیگر، رشد نامتناسب سلول‌ها در غده پروستات است.

انواع سرطان پرستات

تقریباً تمام سرطان‌های پروستات آدنوکارسینوم هستند. این سرطان‌ها از سلول‌های غده (سلول هایی که مایع پروستات را که به مایع منی اضافه می‌شود می‌سازند) ایجاد می‌شوند. انواع دیگر سرطان که می‌تواند در پروستات شروع شود عبارتند از:

  • کارسینوم‌های سلول کوچک
  • تومورهای نورواندوکرین (به غیر از کارسینوم‌های سلول کوچک)
  • کارسینوم‌های سلولی انتقالی

سارکوم‌ها این انواع دیگر سرطان پروستات نادر هستند. اگر به شما گفته شود که سرطان پروستات دارید، تقریباً مطمئناً آدنوکارسینوم است. برخی از سرطان‌های پروستات به سرعت رشد و گسترش می‌یابند، اما بیشتر آنها به کندی رشد می‌کنند. در واقع، مطالعات کالبد شکافی نشان می‌دهد که بسیاری از مردان مسن (و حتی برخی از مردان جوانتر) که به دلایل دیگر فوت کرده‌اند نیز سرطان پروستات داشتند که هرگز در طول زندگی آنها را تحت تأثیر قرار نداد. در بسیاری از موارد، نه آنها و نه پزشکان‌شان حتی نمی دانستند که آن را دارند.