09120700851
-
info@drmahdizadeh.com

About دکتر مهدیزاده

فوق دکتری قارچ های خوراکی و دارویی از دانشگاه تربیت مدرس عنوان رساله: توسعه فناوری بومی کشت گونه دارویی شیتاکه (Lentinula edodes) و جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های Lentinula در ایران دکتری بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی از دانشگاه تربیت مدرس عنوان رساله: تاکسونومی جنس Agaricus در ایران افتخارات • رتبه‌ی اول کشور در کنکور نیمه متمرکز دکتری • رتبه‌ی اول کشور در کنکور کارشناسی ارشد

مقاله جدید ۲۰۲۰ با عنوان از حذف سرطان دهانه رحم تا از بین بردن ویروس پاپیلومای انسانی: امکان سنجی ، استراتژی های بهداشت عمومی و مقرون به صرفه بودن

By |1399-12-23T19:25:48+03:3018ام اسفند, 1399|زگیل تناسلی, سرطان دهانه رهم, قارچ های دارویی, مقالات|

ویروس در برابر ویروس: راهکارهایی برای استفاده از ناقلین آدنوویروس در درمان سرطان دهانه رحم ناشی از HPV

By |1399-12-23T19:29:19+03:3015ام اسفند, 1399|قارچ های دارویی|