تاثیر گانودرما روی بیماری های کلیه

پروفسور فومیو Tsurudani از انستیتوی پزشکی دانشگاه Nagayo ، ژاپن ، آزمایشاتی را با بیماران مبتلا به بیماری کلیوی انجام داد تا اثربخشی گانودرما را بررسی کند. مشخص شد که نه تنها پروتئینوری و کلسترول خون را کاهش می دهد بلکه می تواند عملکرد کلیوی مناسبی را نیز حفظ کند.

براساس نتایج تجربی ما ، بیماری کلیوی با مصرف گانودرما تقریباً 100٪ قابل درمان است. این در واقع یک دستاورد شگفت آور است.

بیماری های کلیوی

Prof- Fumio Tsurudani of the Nagayo University Medical Institute, Japan, did an experiment with patients suffering from renal disease, to check the effectiveness of Ganoderma. It was found that it could not only lower proteinuria and cholesterolemia, but could also maintain proper renal function.

Based on our experimental results, renal disease can be cured near to 100% by taking Ganoderma. It is indeed a surprising achievement

http://www.ganoderma-for-health.com/ganoderma-diabetes.html


پپتید گانودرما لوسییدوم پلی ساکارید از طریق خنثی کردن استرس اکسیداتیو از آسیب کلیوی جلوگیری می کند.

پپتید پلی ساکاریدی گانودرما لوسییدوم از طریق خنثی کردن استرس اکسیداتیو از آسیب ایسکمی  کلیوی جلوگیری می کند.

پپتید پلی ساکارید گانودرما لوسییدوم (GLPP) رادیکالهای آزاد اکسیژن را تشکیل می دهد که یک عامل کلیدی در آسیب مجدد ایسکمی کلیوی (RIRI) است.

هدف از این مطالعه تعیین این است که آیا GLPP می تواند RIRI را با خنثی کردن استرس اکسیداتیو کاهش دهد یا خیر؟

نتایج تجربی نشان داد که اختلال در عملکرد کلیه و آسیب مورفولوژیکی در گروه تحت درمان با GLPP کاهش یافته است.

عدم تعادل وضعیت ردوکس معکوس شد و تولید ROS توسط GLPP کاهش یافت. RIPI ناشی از میتوکندری و آپوپتوز وابسته به استرس ER به طور چشمگیری در گروه تحت درمان با GLPP مهار شد. به طور جالب توجهی ، فعال سازی JNK در کلیه با RIRI یا هیپوکسی / reoxygenation توسط GLPP مهار شد.

این نتایج نشان می دهد که اثر حفاظتی GLPP در برابر RIRI ممکن است به دلیل کاهش استرس اکسیداتیو ، کاهش آپوپتوز وابسته به استرس میتوکندری و ER ناشی از ROS بیش از حد باشد

Ganoderma lucidum polysaccharide peptide prevents renal ischemia reperfusion injury via counteracting oxidative stress

Ganoderma lucidum polysaccharide peptide (GLPP) scavenges oxygen free radicals that are a key factor in the pathogenesis of renal ischemia reperfusion injury (RIRI).

The aim of this study was to determine whether GLPP could attenuate RIRI by counteracting the oxidative stress.

The mechanism involved was assessed by an in vivo mouse RIRI model and an in vitro hypoxia/reoxygenation model, and tunicamycin-stimulated NRK-52E cells were used to explore the GLPP-mediated alleviation of ER stress.

Experimental results showed that renal dysfunction and morphological damage were reduced in GLPP-treated group.

The imbalance of redox status was reversed and production of ROS was reduced by GLPP. RIRI-induced mitochondrial- and ER stress-dependent apoptosis were dramatically inhibited in GLPP-treated group. Intriguingly, JNK activation in the kidney with RIRI or hypoxia/reoxygenation was inhibited by GLPP.

These results suggest that the protective effect of GLPP against RIRI may be due to reducing oxidative stress, alleviating the mitochondrial and ER stress-dependent apoptosis caused by excessive ROS.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4658483/


Linzhi (Ganoderma lucidum)؛ شواهدی از سودمندی بالینی آن در بیماری های کلیوی

Linzhi (Ganoderma lucidum) یک قارچ دارویی شناخته شده است. استفاه از این قارچ  از چین به  سراسر جهان گسترش یافته است. ماده فعال موجود در قارچ برای فعالیت های آنتی اکسدانی ، کنترل کننده قند و ضد سرطانی ذکر شده است (1،2). در نفرولوژی ، از مزیت گانودرما بر کلیه نیز یاد شده است. اما شواهد موجود در انسان محدود است. در این مطالعه کوتاه ، نویسندگان در مورد شواهدی درباره سودمندی بالینی لینزی در بیماری های کلیوی بحث می کنند.

مطالعات روی حیوانات

گزارش های زیادی از آزمایشات حیوانات در مورد فواید کلیوی لینژزی وجود دارد. شیه و همكاران ابتدا در مورد اثر محافظتی كلیوی و كبدی Linzhi گزارش دادند (3). پپتید فعال Linzhi به دلیل توانایی مقابله با استرس ناشی از ایسکمی کلیوی (4) اثبات شده است. در مدل حیوانی نفروپاتی دیابتی ، پان و همکاران ، تأثیر محافظت از کلیه Linzhi را تأیید کردند (4). با تمرکز بر Linzhi ، بسیاری از مؤلفه ها برای فعالیت محافظت کنندی دیده می شوند. Cochlearols A و B مثالهای خوبی هستند (5،6). دو و همكاران اشاره كردند كه “مطالعات زيست شناختي نشان داد كه (-) – 2 مهاركننده محكمي p-Smads است و فعاليت هاي محافظتي در سلول هاي لوله هاي نزديك كليه را در موش هاي صحرايي ناشي از TGF-β1 نشان مي دهد” (6).

Lingzhiol همچنین برای همان خاصیت محافظت از کلیه از طریق همان فرآیند دارویی توسط یان و همکاران (7) تأیید شده است. Lingzhilactone یکی دیگر از ترکیب های مهم است که برای فعالیت های محافظت کنندی استفاده می شود (8). یان و همکاران خاطرنشان كردند كه “لینگزیلاكتون B می تواند با افزایش فعالیت های آنتی اکسیدان ها و مهار التهاب ، در برابر صدمات كلیوی محافظت كند” (8). “مهار فسفوریلاسیون Smad3” نیز فرایند بیولوژیکی پیشنهادی است (9).

گزارش سودمندی در انسان

در مورد سودمندي  Linzhi روی کلیه در انسان گزارش هاي اندكي وجود دارد. ژائو و همكاران از استفاده بالینی پودر اسپور Linzhi در بیماران سرطانی خبر دادند و دریافتند كه تاثیر روی سرطان و همچنین عملکرد كلیوی در بیماران پس از دریافت پودر 99 بهبود یافته است. شیائو و همکاران تأیید کردند که ادرار N-استیل-D-گلوکزامینیداز ، که منعکس کننده آسیب کلیه است ، پس از درمان بهبود یافته است (10).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5297513/


فصل نهم – اثرات پیشگیرانه و درمانی گانودرما لوسییدوم بر آسیب ها و بیماری های کلیوی

قارچ Ganoderma lucidum (G. lucidum ، Lingzhi) یک داروی مشهور چینی برای بهبود سلامتی و درمان بسیاری از بیماری ها به مدت بیش از 2000 سال در کشورهای آسیایی است.

G. lucidum دارای اجزای شیمیایی فراوانی همچون تریپن ها و پلی ساکاریدها است که فعالیت های مختلف بیولوژیکی از جمله آنتی اکسیداسیون ، ضد التهاب ، اختلالات ضد کبد ، رشد ضد تومور و متاستاز و غیره دارند.

به تازگی ، بسیاری از مطالعات انجام شده ، اثرات درمانی G. lucidum و استخراج های آن را بر روی آسیب های حاد کلیوی (AKI) و پاتوژنز بیماری مزمن کلیه (CKD) توضیح داده است ، از جمله بیماری کلیه پلی کیستیک غالب اتوزومیال ، نفروپاتی دیابتی ، اکسیداتیو سلول توبولاری پروگزیمال کلیوی آسیب و فرآیند فیبروتیک ، آسیب مجدد به ایسکمی کلیوی ، آسیب کلیوی ناشی از سیس پلاتین ، نفروپاتی ناشی از آدری آمایسین ، بیماری کلیوی پروتئینوریک مزمن و غیره

تحقیقات بالینی همچنین نشانگر فعالیتهای ضد بیماری کلیوی قوی از G. lucidum است. در این فصل ، ما به بررسی های تجربی و بالینی می پردازیم و بینش کاملی در مورد اثرات محافظت کننده گونس G. lucidum ارائه می کنیم.

در سال های اخیر ، بیماری های کلیوی به دلیل شیوع گسترده آنها در سراسر جهان و عدم وجود روش های درمانی مؤثر ، به تدریج توجه خود را جلب کرده اند. اگرچه بیماری زایی پیچیده بیماری های کلیوی ، مانند آسیب حاد کلیه (AKI) و بیماری های مزمن کلیه (CKD) به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

عوارض و مرگ و میر AKI و CKD هنوز هم به طور مداوم در حال افزایش است. به لطف تجربه متعارف و ویژگی های چند منظوره، محصولات طبیعی به طور فزاینده ای به عنوان یک منبع جایگزین برای درمان بیماری های کلیوی شناخته شده اند.

Chapter Nine – Preventive and therapeutic effect of Ganoderma lucidum on kidney injuries and diseases

Ganoderma lucidum (G. lucidum, Lingzhi) is a well-known Chinese traditional medicine to improve health and to treat numerous diseases for over 2000 years in Asian countries.

G. lucidum has the abundant chemical components such as triterpenes and polysaccharides, which have various biological activities including anti-oxidation, anti-inflammation, anti-liver disorders, anti-tumor growth and metastasis, etc.

Recently, many lines of studies have elucidated the therapeutic effects of G. lucidum and its extractions on various acute kidney injury (AKI) and chronic kidney disease (CKD) pathogenesis, including autosomal dominant polycystic kidney disease, diabetic nephropathy, renal proximal tubular cell oxidative damage and fibrotic process, renal ischemia reperfusion injury, cisplatin-induced renal injury, adriamycin-induced nephropathy, chronic proteinuric renal diseases, etc.

Clinical researches also showed potent anti-renal disease bioactivities of G. lucidum. In this chapter, we review experimental and clinical researches and provide comprehensive insights into the renoprotective effects of G. lucidum.

In recent years, renal diseases have gradually aroused attention on account of their booming prevalence worldwide and lack of effective therapies. Although the complicated pathogenesis of kidney diseases, such as acute kidney injury (AKI) and chronic kidney diseases (CKD) have been intensively studied.

The morbidity and mortality of AKI and CKD still rise continuously. Thanks to the conventional experience and the multi-target characteristics, natural products have been increasingly recognized as an alternative source for treating renal diseases.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054358919300687


برای مشاهده بقیه مقالات در این ضمینه کلیک نمایید


برچسب ها

خرید قارچ گانودرما، فروش قارچ گانودرما، فروش عمده قارچ گانودرما، قرص قارچ گانودرما، طرز تهیه دمنوش قارچ گانودرما، عصاره قارچ گانودرما،‌ سایت اصلی گانودرما، تولید کننده گانودرما، تولید کننده گانودرما در ایران، فروشنده گانودرما، فروشنده گانودرما، تلفن فروشنده گانودرما، آیا گانودرمای تولید شده در ایران اصل است؟، صادرات قارچ گانودرما،‌ کشت قارچ گانودرما، عمل آوری قارچ گانودرما، فرِآوری قارچ گانودرما، کشت مصنوعی گانودرما، گانودرمای طبیعی، محل فروش قارچ گانودرما، گانودرما از کجا بخریم، قهوه گانودرما را از کجا بخریم،شرکت تولید قارچ گانودرما در ایران، روش تهیه کرم گانودرما، نمایندگی قارچ گانودرما، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج، کلاهبرداری گانودرما، مرکز خرید گانودرما اصل، شرکت تولید قارچ گانودرما در کرج، شرکت تولید قارچ گانودرما در تهران، فروش گانودرما، خرید قارچ گانودرما، خرید گانودرما، فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما تازه،‌ کپسول گانودرما، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران،محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما، خرید کپسول گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت قهوه گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ پرورش و فروش مستقیم قارچ گانودرما لوسیدوم و انواع قارچ‌های دارویی زیر نظر جهاد کشاورزی و با مجوز رسمی، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ایران، بزرگترین عرضه کننده قارچ گانودرما لوسیدوم در ایران، تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌ تاثیر گانودرما روی روح و روان،‌ راهنمای جامع خرید گانودرما و قهوه گانودرما، گانودرمای اصل و دارای مجوز را از کجا تهیه کنیم؟، روش مصرف گانودرما و عوارض آن چیست؟ ، شامپو و صابون گانودرماچیست؟، خرید اینترنتی گانودرما لوسیدوم، تولید و عرضه قارچ گانودرما لوسیدوم زیر نظر متخصصان مجرب،‌ قارچ خالص گانودرما لوسیدوم پرورشی مطمئن‌ترین و به صرفه‌ترین نوع گانودرما،‌ مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ، فروش پستی و اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم با قیمت مناسب در تهران و کرج، گانودرما برای فشار خون، گانودرما برای درمان زگیل تناسلی، مرکز فروش و مشاوره رایگان تمامی محصولات اصلی قهوه و قارچ گانودرما در تهران، خرید قارچ گانودرمادیجی کالا، مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ،‌ خرید قهوه فوری سوپریم دکتر بیز،  خرید  اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما برای مصارف درمانی، فروش قارچ گانودرما لوسیدوم ارسال به سراسر کشور، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص) پخش در تمامی استان های کشور،‌ قارچ دارویی گانودرمابا کافه موکا، خرید قارچ گانودرما لوسیدوم خالص ، خرید پودر قارچ گانودرما لوسیدوم خالص،‌ نماینده رسمی فروش قارچ گانودرما (اصل و با تائیدیه سازمان غذا و دارو کشور )، فروش کپسول گانودرما، فروش کپسول قارچ گانودرما، خرید قارچ ریشی، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، پودر گانودرما، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، گانودرما، شیتاکه، قیمت قارچ گانودرما در ایران، قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌ فروش عصاره گانودرما. پودر گانودرما، اسلایس گانودرما، گانودرما تازه، درمان زگیل تناسلی، خرید قرص گانودرما، خرید گانودرما در اصفهان، خرید گانودرما در شیراز، خرید گانودرما در یزد، خرید گانودرما در کرج، قیمت کپسول گانودرما،‌مضرات قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران، خرید قهوه گانودرما، طبع گانودرما، گانودرمای ژاپنی، گانودرمای اصل، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران با بهترین قیمت،‌ پادشاه گیاهان، گیاه پادشاهان،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما برای زگیل تناسلی، بزرگترین پرورش دهنده و عرضه کننده قارچ گانودرما در کشور،‌ قارچ گانودرما لوسیدوم، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص)،‌ عرضه مستقیم شربت قارچ کامبوجا درجه یک و با کیفیت عالی،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ قهوه گانودرما دکتر بیز، روش های مصرف گانودرما، کاهش فشار خون با قارچ،‌ کاهش فشار خون با گانودرما، شیتاکه دکتر مهدیزاده، عصاره گانودرما،  گانودرما دکتر مهدیزاده،  گانودرمای جنگلی، قهوه گانودرما، گانودرمای اصل،  گیاه جاودانگی،  انواع گانودرما، خرید گانودرما، خرید گانودرما در تهران، خرید گانودرما در مشهد، داروی جاودانگی، درمان سرطان، عصاره گانودرما، فیلم روش مصرف گانودرما،‌ فروش قرص گانودرما، فروش کپسول گانودرما، فروش گانودرما، قرص گانودرما، کپسول گانودرما، گیاه ضد سرطان،‌ قرص ضد سرطان، داروی ضد پیری، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، خرید گنودرما، فروش گنودرما، پودر شیتاکه، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، فروش کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرمادر تهران، پخش کپسول گانودرما، خرید و فروش کپسول گنودرما، کپسول اصل گانودرما، قرص گانودرما، قرص گنودرما، قرص اصلی گانودرما، خرید کپسول گانودرما در ایران، داروخانه کپسول گانودرما،

خرید و فروش گانودرما، اصل ماشمیکس، قرص ماشمیکس، قرص گنودرما،

زمان مصرف قارچ گانودرما،  بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما، طریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،‌ تاثیر گانودرما روی کچلی، تاثیر گانودرما روی بی خوابی،‌ تاثیر گانودرما روی خودکشی، تاثیر گانودرما روی افسردگی،نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز،‌ طریقه مصرف گانودرما برای پیسی،‌ طريقه استفاده قارچ گانودرما،‌  طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،

بهترین زمان مصرف قارچ گانودرما،‌ بهترین روش مصرف گانودرما،‌ عوارض قهوه گانودرما،‌ اطلاعات قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ طرز مصرف گانودرما، قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم، خرید قهوه گانودرما،خرید قهوه گانودرما دیجی کالا،‌ خرید قهوه گانودرما در مشهد،‌ خرید قهوه گانودرما در اصفهان، قیمت قهوه گانودرما بیز،‌ قیمت قهوه گانودرما در بازار،‌ نمایندگی قهوه گانودرما، قیمت گانودرما در ایران،‌ قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت+قارچ+دارویی+گانودرما،‌ مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌اطریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،  مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز، طریقه مصرف گانودرما برای پیسی، بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،‌ طرز تهیه قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ فیلم نحوه مصرف قارچ گانودرما،

فروش قارچ گانودرما در شیراز، فروش قارچ گانودرما در اصفهان، فروش قارچ گانودرما در تبریز، فروش قارچ گانودرما در مشهد، فروش قارچ گانودرما در کرمان، فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌

خرید قارچ گانودرما در شیراز، خرید قارچ گانودرما در اصفهان، خرید قارچ گانودرما در تبریز، خرید قارچ گانودرما در مشهد، خرید قارچ گانودرما در کرمان، خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در همدان،‌ خرید قارچ گانودرما در کرج،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ خرید قارچ گانودرما در رشت،‌ خرید قارچ گانودرما در ساری،‌ خرید قارچ گانودرما در گرگان،‌ خرید قارچ گانودرما در شیراز،‌ خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در اهواز،‌

چگونه قارچ گانودرما را مصرف کنیم؟، عوارض مصرف قارچ گانودرما، عوارض مصرف قارچ گنودرما،

مضرات مصرف قارچ گانودرما، مضرات مصرف قارچ گنودرما،مزایای مصرف قارچ گانودرما، مزایای مصرف قارچ گنودرما،

قیمت قارچ گانودرما در شیراز، قیمت قارچ گانودرما در اصفهان، قیمت قارچ گانودرما در تبریز، قیمت قارچ گانودرما در مشهد، قیمت قارچ گانودرما در کرمان، قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در همدان،‌ قیمت قارچ گانودرما در کرج،‌ قیمت قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما در رشت،‌ قیمت قارچ گانودرما در ساری،‌ قیمت قارچ گانودرما در گرگان،‌ قیمت قارچ گانودرما در شیراز،‌ قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در اهواز،‌

نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اصفهان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تبریز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در مشهد، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرمان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌فروش قارچ گانودرما در ایران، تاثیر گانودرما روی پرستات،‌ تاثیر گانودرما روی پروستات، تاثیر گانودرما روی Prostate، تاثیر گانودرما روی سرطان پرستات،‌تاثیر گانودرما روی عفونت پرستات،

درمان زگیل تناسلی،‌درمان زگیل تناسلی با قارچ، درمان زگیل تناسلی با شیتاکه، درمان زگیل تناسلی با ماشمیکس، درمان زگیل تناسلی با گانودرما،

مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ قارچ گانودرما را از کجا تهیه کنیم،

تاثیر گانودرما روی بیماری های کلیه، تاثیر گانودرما روی سنگ کلیه، تاثیر گانودرما روی عفونت کلیه، تاثیر گانودرما روی دفع پروتین کلیه، تاثیر گانودرما در افزایش طول عمر، تاثیر گانودرما روی پیری، تاثیر گنودرما در افزایش طول عمر،‌تاثیر شیتاکه در افزایش طول عمر،

تاثیر گانودرما روی ویتیلیگو،‌‌ تاثیر گنومیکس روی ویتیلیگو، تاثیر ماشمیکس روی ویتیلیگو، تاثیر قارچ روی ویتیلیگو،‌ تاثیر گانودرما روی پیسی،

تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌تاثیر ریشی روی میل جنسی، تاثیر گانودرما روی تمایل جنسی، تاثیر گانودرما روی شهوت، تقویت میل جنسی با کمک قارچ گانودرما،  داروی طبیعی برای تقویت میل جنسی،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ ها،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ کامبوچا،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ گنودرما،‌تاثیر گانودرما روی شهوت،

 تاثیر گانودرما روی کبد،‌ تاثیر گنودرما روی کبد،‌ تاثیر ریشی روی کبد،‌ تاثیر قارچ جاودانگی روی کبد، تاثیر قارچ های دارویی روی کبد،

تاثیر گانودرما روی سرطان پروستات، تاثیر گانودرما روی سرطان مثانه، گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما لوسیدوم چیست،‌ طریقه مصرف قارچ گانودرما، قارچ گانودرما را کجا بفروشیم، فروش عمده قارچ گانودرما،

 

 1. Elbert فروردین 29, 1400 در 3:58 ق.ظ - پاسخ

  Very nice blog post. I absolutely appreciate this website.

  Thanks!

 2. keto advance فروردین 15, 1400 در 6:38 ب.ظ - پاسخ

  I am curious to find out what blog platform you’re working with?
  I’m having some minor security problems with my latest website and I would like to find something
  more safeguarded. Do you have any suggestions?

 3. buy skincell pro اسفند 27, 1399 در 6:06 ب.ظ - پاسخ

  My friend obtained her last skincell pro recently and let me tell
  you, she is thrilled! She has actually been searching
  for an all-natural means to eliminate her moles for
  fairly some time. She attempted lotion eliminators and also medical professional appointments, but absolutely nothing worked.

  Now, she is ready to go under the blade. Let me show you what she has been through
  trying to find an all-natural treatment.

 4. Ulrich اسفند 27, 1399 در 1:54 ب.ظ - پاسخ

  Skincell Pro has actually been referred by some individuals as the perfect skin conditioner.
  It is a prominent lotion which consists of all the necessary active ingredients
  to make your skin smooth and even-textured. The serum is additionally a clinically proven solution which aids enhance your skin structure, even-toned, and also even-moisturize.
  I made a decision to utilize this item for myself to get rid of

 5. dumpster rental austin بهمن 26, 1399 در 5:31 ق.ظ - پاسخ

  Buying is cheaper than asking.

مقالات مرتبط رو حتما ببینید