دسته‌بندی

پیشنهاد‌هایی برای شما

کرونا ویروس

کرونا ویروس

کرونا به خانواده‌ای از ویروس‌ها گفته می‌شود که شامل چند عضو می‌باشند. خانواده کرونا یک خانواده جدید نیست.از گذشته اعضای این خانواده سبب بیماری‌های مختلف تنفسی شده‌اند. از جمله سرما خوردگی ساده، بیماری تنفسی حاد شدید و بیماری تنفسی خاورمیانه‌ای که به ترتیب توسط ویروس کرونای سرماخوردگی، ویروس کرونای سارس (SARS_COV) و ویروس کرونای مرس (MERS_COV) ایجاد می‌شوند. بیماری کرونا که در حال حاضر شیوع یافته است یک عضو جدید از این خانواده است که قبلاً در انسان دیده نشده بود. این ویروس، کرونای جدید 2019 و یا nCOV-2019 نام گرفته است و سبب بیماری کووید 19 (COVID-19) می‌شود.

کرونا ویروس

تشخيص آزمايشگاهی

تست هاي آزمايشگاهي، به طور معمول براي تشخيص عفونت هاي کرونا ويروس ها (مگر در مورد بيماريSARS) صورت نمي گيرند. روش موجود براي تشخيص کرونا ويروس ها از جملهSARS – Cov ، رديابي ژنومRNA ويروس در مجراي تنفسي و نمونه هاي مدفوع به کمکRT-PCR مي باشد. جداسازي کرونا ويروس ها، مشکل مي باشد و در مورد  SARS-Cov به شرايط(( biosafety level 3نياز مي باشد. آزمايش نمونه هاي مشکوک به وجودSARS-Cov، بايد با در نظر داشتن شرايط BSL-2 در آزمايشگاه هاي ويروس شناسي صورت گيرد. آزمايش سرولوژي با بهره گيري از آزمايش اليزا ، مي تواند در ارزيابي سرم هاي حاد و بهبود يافته، کمک کننده باشد. ميکروسکوپ الکتروني ، در رديابي ذرات مشابه کرونا ويروس در نمونه هاي مدفوع به کار مي رود.

واکسن

واکسن BCG جزء واکسن‌های نادری است. که پاسخ سیستم ایمنی را نسبت به تعداد زیادی از آنتی‌ژن‌های مؤثر در بروز بیماری‌های عفونی برمی‌انگیزد. یکی از مکانیسم‌های دخیل، فعال‌سازی هترولوگ لنفوسیت‌ها ازجمله سلول‌های NK و NKT خاطره‌ای است. موتیف CpG در DNA مایکوباکتریوم بویس (BCG) با ایجاد نقش ادجوانتی قوی در تحریک سلول‌های NK و NKT حتی باعث می‌شود. پاسخ نوزادان به سایر واکسن‌ها افزایش یابد. این افزایش پاسخ به آنتی‌ژن‌های مختلف حداقل تا 14 سالگی پایدار می‌ماند. برخورد با آنتی‌ژن‌های مشابه در طول عمر، پاسخ‌های خاطره‌ای را نیز طولانی‌تر می‌کند. این پاسخ‌ها در فرزندان مادرانی که مادرشان نیز در نوزادی، واکسن BCG دریافت کرده‌اند، بیشتر از فرزندی است که مادرش این واکسن را دریافت نکرده است. واکسن BCG همچنین با اعمال تغییرات اپی ژنتیک باعث افزایش IL-1β در برابر عفونت‌های ویروسی می‌شود.