از دو طریق: مستقیم  از وبسایت خرید کنید و یا به کارمند یک در تلگرام یا واتساپ با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۸۵۱ تماس بگیرید.

ما قارچ را به تمام ایران و حتی کشور های همسایه ارسال می کنیم. فقط برای قارچ تازه محدودیت ارسال داریم به دلیل گرمای هوا. فقط به شهرهایی که اتوبوس مستقیم از کرج دارند ارسال می کنیم و یا درب کارخانه در هشتگرد تحویل می دیم. در ارسال قارچ خشک با پست به همه مناطق ایران مشکلی نداریم.