پرسش و پاسخ

با ارائه اطلاعات تکمیلی از قبیل جنسیت، سن، وزن و سوابق پزشکی ما را در ارائه اطلاعات بهتر یاری نمایید. همه سوالات ظرف یک  و یا حداکثر دو هفته پاسخ داده می شود. در صورتی که پاسخ داده نشد به دو دلیل است: سوال کاربردی نیست و یا خصوصی است. لذا در صورت عدم دریافت پاسخ تا دو هفته سوال خود را در تلگرام بفرستید. در زمان شرح شرایط بدنی و یا مصرف داروهای قبلی، از ذکر نام های تجاری و … بپرهیزید.