یافته های جدید در ارتباط با خواص اسید گلوکورونیک موجود در نوشیدنی های کامبوچا

هدف از بررسی

اسید گلوکورونیک به دلیل ارتباط بین باکتریها و مخمرها در طی تخمیر آن ، به طور طبیعی در نوشیدنی های کومبوچا موجود است. هدف از این بررسی ، بررسی مقالات مربوط به تأثیر مثبت کبدی مرتبط با اسید گلوکورونیک موجود در نوشیدنی های مختلف کوموچا است.

 کامبوچا

یافته های اخیر

اگرچه تحقیقات قبلی از تاثیر مفید مصرف اسید گلوکورونیک  کامبوچا روی کبد میگوید ، اما این تأثیرات عمدتا به  مواد موثره چای نسبت داده می شد. با این حال ، در برخی از مطالعات داخل بدن پیشرفتهایی در روش های تشخیص مکانیسم های آن نشان میدهد. هیچ مدرک کافی برای تعمیم اثرات سوء مصرف کوموچا وجود ندارد.

[/fusion_text]

خلاصه

به دلیل اثرات محافظت کننده کبدی آن ، مصرف کامبوچا می تواند  در جمعیت سالم بی خطر باشد. میزان ترکیبات مفید یا سمی بسیار متغیر است زیرا به روند تهیه آن بستگی دارد. در افراد مبتلا به بیماری جانبی ، سایر شرایط مانند بارداری و حساسیت به برخی از اجزای کومبوچا ، محدودیت در مصرف آن باید توصیه شود.

نکته:

کومبوچا دارای ترکیبات مفید و سمی است که بستگی به روش تولید و محل خرید آن بستگی دارد

کومبوچا میل جنسی را افزایش می دهد و به همین دلیل ممکن است سبب انزال زودرس شود.

خرید کومبوچای قارچ های دارویی

Recent Evidence of the Beneficial Effects Associated with Glucuronic Acid Contained in Kombucha Beverages

Abstract

Purpose of the Review

Glucuronic acid is contained naturally in kombucha beverages due to the associations between bacteria and yeasts during its fermentation. The purpose of this review is to describe the literature related to the hepatoprotective effect associated with glucuronic acid present in different kombucha beverages.

Recent Findings

Although previous research supports beneficial hepatoprotective effects of glucuronic acid consumption from kombucha, these effects are mainly attributed to the tea phytochemicals. However, there are some improvements in methodological deficiencies in some in vivo studies that should be considered. There is no sufficient evidence to generalize the adverse effects of kombucha consumption.

Summary

Consumption of kombucha could be considered a safe practice in healthy populations due to its hepatoprotective effects. The content of the beneficial or toxic components is very variable because it depends on its manufacturing process. In persons with side sickness, other conditions such as pregnancy, and hypersensitivity to some kombucha components, a restriction in its consumption must be advisable.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13668-020-00312-6