برای دریافت فایل پی دی اف کلیک نمایید

 

ضوابط فنی ساختمان های واحد پرورش قارچ گانودرما و قارچ شیتاکه ۱۴۰۰

پرورش قارچ گانودرما | مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی

پرورش قارچ گانودرما در منزل

طرح توجیهی پرورش قارچ گانودرما ۱۴۰۰

نحوه اخذ مجوز تولید گانودرما

نحوه اخذ مجوز تولید شیتاکه ۱۴۰۰

نحوه گرفتن پروانه ی بهره برداری پرورش قارچ

جهت سفارش قارچ گانودرما کلیک کنید