درمان دیر انزالی به کمک قارچها

برای رفع مشکل دیر انزالی در آقایان و خانم ها:

  • مصرف روزانه ۵ گرم شاه صدف
  • مصرف روزانه یک قاشق کومبوچا رقیق شده در یک لیوان آب در هفته اول و افزایش هفتگی آن

 


درمان دیر انزالی به کمک ارینجی، درمان دیر انزالی به کمک ماشمیکس، درمان دیر انزالی به کمک قارچها،‌ درمان دیر انزالی به کمک کومبوجا،‌ درمان دیر انزالی به کمک شاه صدف، درمان دیر انزالی به کمک ارینجی