گانودرما لوسیدوم برای غلبه بر عفونت های ویروسی

در این بخش مقاله ای با عنوان گانودرما لوسیدوم : منبع بالقوه ای برای غلبه بر عفونت های ویروسی از طریق تنظیم سیستم ایمنی بدن به کمک بتا گلوکان ها و  خواص ضد ویروسی تری ترپنوئیدها ترجمه می شود:

Ganoderma lucidum: A potential source to surmount viral infections through β-glucans immunomodulatory and triterpenoids antiviral properties

خلاصه مقاله گانودرما لوسیدوم

پلی ساکاریدها و تری ترپنوئیدها ترکیبات فعال زیستی اصلی گانودرما لوسیدوم (G. lucidum) هستند و در دوران باستان در طب سنتی مورد استفاده قرار می گرفته اند. تقاضاهای انبوه G. lucidum محققان را مجذوب کاربرد آن به عنوان غذای کاربردی، مواد مغذی و پزشکی مدرن کرده است. زیرا کاربرد وسیعی در بیماری‌های مختلف شامل تعدیل‌کننده‌های ایمنی، ضد سرطان، ضد ویروسی، آنتی‌اکسیدانی، محافظ قلب و کبد دارد.

تاثیر گانودرما روی عفونت های ویروسی

پلی ساکاریدهای G. lucidum از طریق تقویت عملکرد سلول های ارائه دهنده آنتی ژن، سیستم فاگوسیت تک هسته ای. همراه با ایمنی هومورال و سلولی، خواص تقویت کننده ایمنی را نشان می دهند.

پیش‌بینی می‌شود که β-گلوکان‌های جدا شده از G. lucidum پاسخ ایمنی از طریق الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن (PAMPs) ایجاد کنند. بتا گلوکان‌ها پس از اتصال به گیرنده دکتین-1 موجود در سلول‌های مختلف شامل ماکروفاژها، مونوسیت‌ها. سلول‌های دندریتیک و نوتروفیل‌ها انتقال سیگنالی را ایجاد می‌کنند. که منجر به تحریک پروتئین کینازهای فعال شده با میتوژن (MAPKs). سلول‌های T و فاکتور هسته‌ای-kB (NF-) می‌شود. κB) که به تولید سیتوکین ها و کمک به پاسخ ایمنی می کند.

در حالی که تری ترپنوئیدها از طریق مهار آنزیم های مختلف مانند نورآمینیداز، HIV-پروتئاز. پروتئاز DENV2 NS2B-NS3 و تکثیر HSV، اثرات ضد ویروسی ایجاد می کنند. پلی ساکاریدها و تری ترپنوئیدها به همراه سایر داروها در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف اثر بالقوه ای دارند. تقویت سیستم ایمنی و خواص ضد ویروسی این قارچ می تواند منبع بالقوه ای برای غلبه بر اپیدمی فعلی باشد.

متن کامل مقاله؛

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813021013519


 

 

مقالات مرتبط رو حتما ببینید