پتانسیل ها و مزایای بالقوه دیگر برای قارچ گانودرما (Reishi Mushroom): خاصیت آنتی اکسیدان

Written by Grant Tinsley, PhD on March 31, 2018

خاصیت آنتی اکسیدان

قارچ گانودرما :  آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند. که می توانند مانع از صدمه و آسیب رسیدن به سلول های بدن ما شوند، به دلیل همین نقش مهم برای مولکول های آنتی اکسیدان، توجه زیادی به غذاها و مکمل های حاوی آنتی اکسیدان وجود دارد.

 

قارچ گانودرما

قارچ گانودرما

در خصوص قارچ گانودرما افراد زیادی بر این باورند که قارچ گانودرما دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هست. با این حال مطالعاتی هم نشان داده اند. که پس از مصرف قارچ گانودرما در طی دو تا چهار هفته تغییر محسوسی در سطح آنزیم اکسیدانی در خون ایجاد نشده است.

خلاصه

مطالعات کمی از نقش قارچ گانودرما در کاهش کلسترول مضر بدن، کنترل قندخون و خاصیت آنتی اکسیدانی این قارچ حمایت می کنند. با این حال مطالعات بیشتری بر نداشتن خاصیت این قارچ در موارد زیر برای این قارچ حمایت می کند.

  • کاهش کلسترول مضر بدن
  •  عدم کنترل قندخون
  • نداشتن خاصیت آنتی اکسیدانی

برای این قارچ حمایت می کند.

دوزهای مصرفی توصیه شده برای قارچ گانودرما

دوز¬های مصرفی توصیه شده برای قارچ گانودرما برخلاف سایر غذاها و مکمل ها بسته به نوع مصرف متفاوت است.. بیشترین دوز مصرفی تازه¬خوری قارچ چیزی بین 25 تا 100 گرم متغیر است اما زمانی که از عصاره آن استفاده گردد دوز مصرفی توصیه شده. در حدود ده برابر کمتر از میزان دوز مصرفی تازه خوری قارچ است.

مثال

به عنوان مثال، 50 گرم قارچ گانودرما خود ممکن است با تقریباً 5 گرم عصاره قارچ قابل مقایسه باشد. خود دوزهای عصاره قارچ نیز متفاوت است اما معمولاً بین 1.5 تا 9 گرم در روز متغیر است. علاوه بر این، برخی مکمل ها فقط از بخش های خاصی از عصاره استفاده می کنند.

در این موارد، دوزهای توصیه شده ممکن است. بسیار کمتر از مقادیر گزارش شده در بالا باشد. از آنجایی که دوز پیشنهادی بسته به نوع قارچی که استفاده می-شود می¬تواند بسیار متفاوت باشد. بسیار مهم است که بدانیم از کدام نوع قارچ استفاده می¬کنیم.

خلاصه

دوز مصرفی توصیه شده برای قارچ گانودرما براساس نوع مصرفی قارچ (تازه خوری یا استفاده از عصاره آن) متفاوت است، بنابراین مهم است. که بدانیم از کدام شکل قارچ استفاده می کنیم. در زمان مصرف خود قارچ دوزهای بالاتری و در حالی که اگر از عصاره های آن استفاده می کنیم. میزان دوزهای کمتری توصیه می¬شود.

Antioxidant Status

Antioxidants are molecules that can help prevent damage to your cells (31).
Because of this important function, there is substantial interest in foods and supplements that can enhance antioxidant status in the body.
Many claim that reishi mushroom is effective for this purpose.
However, several studies have found no change in the levels of two important antioxidant enzymes in the blood after consuming the fungus for 4 to 12 weeks (10Trusted Source, 26Trusted Source).

Summary

A small amount of research has shown that reishi mushroom could improve good cholesterol or blood sugar. However, the majority of the research indicates that it does not improve cholesterol, blood sugar or antioxidants in the body.

Dosage Recommendations Vary Based on the Form Used

Unlike some foods or supplements, the dose of reishi mushroom can vary substantially based on which type is used (12Trusted Source).
The highest doses are seen when someone consumes the mushroom itself. In these cases, doses may range from 25 to 100 grams, depending on the size of the mushroom (32, 33).
Commonly, a dried extract of the mushroom is used instead. In these cases. the dose is approximately 10 times less than when the mushroom itself is consumed (10Trusted Source).

For example

For example, 50 grams of reishi mushroom itself may be comparable to approximately 5 grams of the mushroom extract. Doses of the mushroom extract vary but typically range from approximately 1.5 to 9 grams per day (27Trusted Source).
Additionally, some supplements use only certain portions of the extract. In these cases. the recommended doses may be much lower than the values reported above.
Because the suggested dose can vary widely based on which form of the mushroom is used. it is very important to know which type you are taking.

Summary

The dose of reishi mushroom varies based on the form of the fungus. so it is important to know which form you are using. Consuming the mushroom itself provides higher doses, while extracts provide lower doses.ترجمه شده توسط کارمند سه تیم تحقیق و توسعه وبسایت محصولات دکتر مهدیزاده (خانم میرزایی فولادوند، دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی)

مقالات مرتبط رو حتما ببینید