ترکیبات گیاهی حاوی قارچ گانودرما لوسیدوم زمان بهبودی در بیماران مبتلا به تبخال تناسلی و دهانی را کاهش می دهد

در این بخش به ترجمه مقاله با عنوان|تریبات گیاهی حاوی قارچ گانودرما لوسیدوم زمان بازیابی در بیماران مبتلا به تبخال تناسلی و دهانی را بهبود می‌بخشد| می پردازیم:

عنوان انگلیسی مقاله:

Herbal mixtures containing the mushroom Ganoderma lucidum improve recovery time in patients with herpes genitalis and labialis

 

تبخال دهانی

هدف

بررسی دوره زمانی رفع علائم عفونت‌های ویروسی هرپس سیمپلکس پس از درمان با مخلوط گیاهی WTTCGE Wisteria floribundaTrapa natans، Terminalia chebulae، Coicis lachryma-jobi، Ganoderma lucidum، [Elfuinga applanata.

روش‌ها

پانزده (15) بیمار مبتلا به تبخال تناسلی (0/12-/+3/49: میانگین -/+ انحراف معیار سن در سال)، و 13 بیمار مبتلا به تبخال دهانی (9/12-/+7/43)، مورد مطالعه قرار گرفتند. همه آن ها بیش از یک سال از شیوع عودکننده(recurrent ) تبخال رنج می‌بردند. که تحت درمان سرپایی منظم در سایر موسسات پزشکی بدون بهبودی قرار گرفته بودند.

نتایج

به نظر می‌رسد مخلوط گیاهی WTTCGE تسکین سریع و مؤثری از علائم تبخال تناسلی و دهانی عودکننده(recurrent ) ارائه می‌دهد. میانگین مدت قبل از رهایی از تبخال تناسلی 3/6 -/+ 9/10 روز بدون درمان WTTCGE و 3/1 -/+ 9/4 روزهای با آن بود. (P<0.002). به طور مشابه، مدت زمان لازم برای هرپس­ دهانی­ 3/4 -/+ 8/7 روز بدون درمان WTTCGE و1/1 -/+ 0/4 روزهای با آن بود. (P<0.005).

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد تجویز WTTCGE در بیماران مبتلا ، مدت زمان علائم را کوتاه می‌کند. همانطور که در گزارش قبلی نشان داده شده است.

لینک

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18047445

 

مترجم

خانم مرزانی، دانشجوی دکتری  قارچ شناسی دانشگاه تربیت مدرس