کنترل زگیل تناسلی(HPV) با استفاده از قارچ­ های دارویی: گانودرما و  قارچ دم بوقلمونی

چکیده:

در یک مطالعه بررسی اثرکنترلی سه قارچ

قارچ دم بوقلمون

تاثیر این قارچ ها را روی دو serotypes مربوط به بیماری زگیل تناسلی با نام­ های (HPV16/HPV18) انجام گرفت. از میان 472 نفر بیمار تحت مطالعه 61 نفر دچار بیماری زگیل تناسلی( HPV16 /18) بودن. که طی دو ماه در دو گروه 20 نفره و 41 نفره به ترتیب با قارچ­ های (LS به عنوان نمونه شاهد) و قارچ دم بوقلمون و گانودرما (GL+TV) تحت درمان قرار گرفتند. و نتایج آزمایش PCR بعد از دو ماه نشان داد. که در گروه اول تقریبا قارچ اثر درمانی 5% و در گروه دوم منجر به بهبودی 88% افراد بیمار شد. در واقع با استفاده از روش­های درمانی کم هزینه یعنی استفاده از قارچ­های دارویی ذکر شده می­توان بیماری زگیل تناسلی رو با موفقیت درمان نمود.

مقدمه:

بیماری زگیل تناسلی می­تواند منجر به سرطان گلو و حنجره گردد. اما در صورت اقدامات پیشگیرانه و درمانی مناسب با استفاده از دو قارچ گانودرما (GL) و قارچ دم بوقلمون (TV) می­توانیم از القاء بیماری و ایجاد سرطان گلو خوداری نمود. گزارشاتی از اثر درمانی این دو قارچ در درمان سایر بیماری­ های ویروسی دهان وجود دارد. بنابراین در این مطالعه به صورت رندومی اثر درمانی این دو قارچ گانودرما و قارچ دم بوقلمون (GL+ TV) را روی بیماری زگیل تناسلی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج:

دو گروه بیمار گروه1 و گروه2 به صورت زیر در جدول 1 ملاحظه می­کنید:

محصولات دکتر مهدیزاده

جدول بالا مربوط به افراد بیمار تحت درمان، دو ماه بعد ازگذشت درمان با دو قارچ (TV+GL) در مقایسه با قارچ قارچ شاهد(LS) را می­باشد.

 

Control of oral human papillomavirus (HPV) by medicinal mushrooms, Trametes versicolor and Ganoderma lucidum: a preliminary clinical trial

Abstract

This preliminary randomized study investigated the efficacy of medicinal mushrooms, Trametes versicolor (TV), Ganoderma lucidum (GL), and Laetiporus sulphureus (LS), on the clearance of oral human papillomavirus (HPV, serotypes 16 and 18). Among 472 patients who underwent oral swabs for gingivitis, 61 patients were positive for HPV16 or HPV18.

Twenty patients were included in group 1 (LS) and 41 patients were included in group 2 (TV+GL) for 2 months. Polymerase chain reaction (PCR) for HPV was performed at inclusion and after 2 months. In group 1, the clearance was equal to 5% after 2 months of treatment. In group 2, the clearance was equal to 88% (P<0.001). The detection of HPV16 or HPV18 could become relevant in routine since positivity is frequent and because a harmless and costless treatment may exist. The use of TV+GL for the clearance of oral HPV deserves further investigation

.


ترجمع شده توسط کارمند سه تیم تحقیق و توسعه وبسایت محصولات دکتر مهدیزاده (خانم میرزایی فولادوند، دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی)