سوال مطرح شده که بیماران ضایعه نخاعی می‌توانند گانودرما مصرف کنند

سوال مطرح شده که بیماران ضایعه نخاعی می‌توانند گانودرما مصرف کنند.

 

ترجمه مقاله زیر بزودی در این بخش قرار داده میشه

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26298021/

مقالات مرتبط رو حتما ببینید