قارچ های دارویی برای مقابله با ویروس آنفولانزا

در این بخش به ترچمه مقاله با عنوان قارچ های دارویی برای مقابله با ویروس آنفولانزا می پردازیم:

چکیده

این بررسی نتایج به‌دست‌آمده. توسط دانشمندان کشورهای مختلف در مورد فعالیت ضد ویروسی قارچ‌های دارویی در برابر ویروس‌های آنفلوانزا مرور می‌کند. در حال حاضر، جستجو برای ترکیبات ضد ویروسی بیشتر در ارتباط با بیماری همه گیر کروناویروس 2019 (COVID-19). ناشی از سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا 2 (SARS-CoV-2) است.

ویروس آنفولانزا

قارچ های دارویی

قارچ های دارویی حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی (پلی ساکاریدها، پروتئین ها، ترپن ها، ملانین ها و غیره) هستند. که اثر ضد ویروسی از خود نشان می دهند. بررسی تاثیر قارچ های دارویی روی ویروس آنفولانزا

در اینجا کارهای انجام شده در مرکز تحقیقات دولتی ویروس شناسی و بیوتکنولوژی در روسیه  که ماموریت آن محافظت از جمعیت در برابر تهدیدات بیولوژیکی است بررسی می کنیم. این مرکز تحقیقاتی مجموعه‌ای از ویروس‌های بیماری‌زا دارد که امکان غربالگری عصاره‌های آبی، پلی‌ساکاریدها و ملانین‌ها را از اندام بارده و کشت‌های قارچی فراهم می‌کند.

نتایج بررسی‌ها بر روی زیرگروه‌های مختلف ویروس آنفولانزا ارائه شده است. و توجه ویژه‌ای به قارچ Inonotus obliquus (قارچ چاگا) شده است. ترکیبات تولید شده از این قارچ با گسترده ترین طیف فعالیت ضد ویروسی مشخص می شود. داده های مقایسه ای در مورد فعالیت ضد ویروسی ملانین از I. obliquus طبیعی و زیست توده غوطه ور یک سویه موثر جدا شده. در کشت در برابر سویه همه گیر ویروس آنفلوانزا A/California/07/09 (H1N1 pdm09) ارائه شده است.

کلمات کلیدی

Inonotus obliquus، ویروس های آنفلوانزا، ویروس SARS-CoV-2، فعالیت ضد ویروسی، پلی ساکاریدها، ملانین، بیوتکنولوژی، قارچ های دارویی

لینک مقاله

https://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,6e4704733753dd6e,182d07795f453cd2.html


  •  قارچ های دارویی برای مقابله با ویروس آنفولانزا
  •  تاثیر چاگا روی آنفولانزا
  •  مقابله با سرماخوردگی مکرر
  • ویروس آنفولانزا
  • درمان ویروس آنفولانزا

مقالات مرتبط رو حتما ببینید