خواص عصاره پلی ساکاریدی شیتاکه و گانودرما لوسیدوم

چکیده مقاله  خواص عصاره پلی ساکاریدی شیتاکه و گانودرما لوسیدوم می پردازیم:

چکیده عصاره شیتاکه

این مطالعه با هدف مقایسه فعالیت های زیستی عصاره پلی ساکارید  شیتاکه و قارچ گانودرما لوسیدوم انجام شد.

سه فراکسیون پلی ساکارید استخراج شده با آب گرم از L. polychrous (LPE)، از جمله اندام باردهی نابالغ (im-LPE)، اندام بارده بالغ (ma-LPE)، و میسلیوم (my-LPE). برای بررسی محتویات فیتوشیمیایی و فعالیت های زیستی آنها  (به عنوان مثال، اثرات ضد سرطان، ضد ویروسی، ضد التهابی و سیستم ایمنی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

عصاره شیتاکه

 

در مقایسه با عصاره G. lucidum (GLE) (اگرچه GLE بالاترین محتوای فنول و پروتئین کل و محتوای کربوهیدرات کمتری را نسبت به LPE داشت). im-LPE مانند GLE مهار قوی روی تکثیر سلولی HepG2 نشان داد.

ترکیبات GLE و LPE اثرات ضد ویروسی بر روی ویروس هرپس سیمپلکس-1 نشان دادند. و فعالیت ضد تکثیری نسبی از im-LPE > my-LPE > ma-LPE بود.

با این حال، im-LPE بهترین فعالیت محافظتی را در مرحله اتصال ویروسی با برخی اثرات ویروس کشی نشان داد. علاوه بر این، تمام LPE اثرات بازدارنده انتخابی و قوی تری بر روی ماکروفاژهای RAW264.7 ناشی از LPS نسبت به GLE بر بیان ژنتیکی نشان دادند.

با در نظر گرفتن مقادیر غلظت مهاری 50%، my-LPE دارای قوی ترین فعالیت بازدارنده در بیان سیکلواکسیژناز-2 و نیتریک اکسید سنتاز القایی است.

با این حال، ma-LPE قوی ترین اثرات بازدارنده را بر بیان ژن اینترلوکین-1β و فاکتور نکروز تومور-α داشت. عصاره ها  تحت القای مایکوهماگلوتینین با ترتیب نسبی my-LPE > GLE > ma-LPE = im-LPE افزایش دادند.

در نتیجه، LPE اثرات مثبت و فعالیت قوی تر از G. lucidum نشان داد. L. polychrous ممکن است پتانسیل استفاده به عنوان یک ماده مفید در غذاها کاربرد را داشته باشد.

عنوان مقاله عصاره شیتاکه

Bioactivities of Lentinus polychrous and Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) Polysaccharide Extracts

DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2021038828

لینک مقاله

https://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,433ce6e41ae07a4d,2ba7723d17d6a8f3.html


کلمات کلیدی عصاره شیتاکه

عصاره شیتاکه درمان زگیل تناسلی, درمان قطعی زگیل تناسلی, درمان قطعی زگیل تناسلی با گانودرما, درمان قطعی زگیل تناسلی با شیتاکه. گانودرما برای درمان تبخال تناسلی, درمان قطعی تبخال تناسلی در جهان.

جدیدترین درمان تبخال تناسلی, فواید قارچ گانودرما در تبخال تناسلی,‌ قارچ شيتاكه و زگيل تناسلي,‌برنامه غذایی برای زگیل تناسلی. درمان زگیل تناسلی, کنترل زگیل تناسلی با قارچ, زگیل تناسلی با ماشمیکس, درمان زگیل تناسلی با گنومیکس, خواص شیتاکه.

خرید شیتاکه, خرید قارچ شیتاکه, فروش شیتاکه, خرید قارچ شیتاکه, فروش قارچ شیتاکه. شیتاکه,درمان زگیل تناسلی با قارچ شیتاکه, خرید قارچ شیتاکه در تهران, قارچ شيتاكه و زگيل تناسلي, خرید قارچ ریشی.

خرید ریشی,‌ فروش ریشی, خرید گنودرما, فروش گنودرما. پودر شیتاکه. پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی, شیتاکه.

شیتاکه. فروش عصاره شیتاکه, پودر شیتاکه, اسلایس شیتاکه,شیتاکه تازه, خرید شیتاکه, خرید شیتاکه, فروش قارچ شیتاکه تهران. نمایندگی فروش قارچ شیتاکه تهران, قارچ شیتاکه را از کجا تهیه کنیم.

مقالات مرتبط رو حتما ببینید