تاثیر شیتاکه روی چاقی

در این مقاله به بررسی تاثیر شیتاکه روی چاقی می پردازیم:

چاقی

چاقی یک مشکل مزمن برای سلامتی است. پیش بینی می شود تا سال 2015 حدود 2.3 میلیارد بزرگسال دچار اضافه وزن شوند و بیش از 700 میلیون نفر نیز چاق باشند [1]. چاقی باعث ایجاد عوارض زیادی از جمله زیادی چربی ، دیابت ، فشار خون بالا و بیماری های قلبی می شود. اخیراً ، چاقی نیز با افزایش شیوع بسیاری از سرطان ها همراه بوده است [2]. دیس لیپیدمی یک اختلال پاتولوژیک است ، و شواهد موجود نه تنها کلسترول کل بلکه تریسیلیل گلیسرول (TAG) را به عنوان فاکتورهای خطر لیپید در سندرم متابولیک برجسته کرده است.

تاثیر شیتاکه روی چاقی

اخیراً ، آگاهی جامعه در مورد تغذیه به عنوان سنگ بنای سبک زندگی سالم افزایش یافته است. مواد غذایی کاربردی یک مفهوم تغذیه است و بر اساس نقش کاهش خطر بیماری است. اگر یک یا چند فواید یا تأثیرات مثبت آن را از بدن خارج از اثرات غذایی کافی به بدن بگذارد ، یک ماده غذایی مفید محسوب می شود به شکلی که مربوط به یا بهبود مرحله سلامتی باشد و یا کاهش خطر ابتلا به بیماری را موجب شود. [3]

قارچ شیتاکه

قارچ شیتاکه دومین قارچ محبوب و سومین قارچ خوراکی است که به طور گسترده در دنیا کشت می شود [4]. برخی از اجزای قارچ Shiitake دارای خاصیت هیپولیپیدمی مانند اریتادینین و β- گلوکان هستند. اگرچه گزارش شده است که اریتادینین استخراج شده از قارچ Shiitake دارای خاصیت چربی است ، اما اکثر این مطالعات بر مکانیسم اثر هیپوکلسترولمیک تأکید می کنند.

β- گلوکان حاصل از قارچ Shiitake یک فیبر در رژیم غذایی در درجه اول است. β- گلوکان نیز در سطح بالایی در محصولات زراعی مانند جو ، چاودار و جو دوسر و همچنین در باکتری ها ، قارچ ها و قارچ های خوراکی وجود دارد [9] ، اما ساختار آن از منبع به منبع دیگر متفاوت است. مطالعات گزارش كرده اند كه β- گلوكان یولاف می تواند باعث افزایش احساس سیری ، كاهش مصرف مواد غذایی ، تأخیر در جذب مواد غذایی و كاهش سطح چربی پلاسما شود. اگرچه نشان داده شده است که قارچ باعث بهبود ساختارهای چربی می شود ، اما مطالعات در این زمینه ناقص است. برخی مطالعات تأثیر یک دوز بر اختلالات متابولیکی مرتبط با چاقی را با استفاده از مکمل پودر قارچ گزارش کرده اند [13، 16-18]. با این حال ، در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد توانایی قارچ Shiitake در  رسوب چربی بدن و غلظت تری گلیسیرید پلاسما به روش پاسخ دوز در دسترس نیست.

مطالعات نشان داده است که چاقی ناشی از رژیم غذایی با چربی بالا در جوندگان می تواند به کاهش چربی ، مقاومت به انسولین و هورمونهای تنظیم کننده متابولیک تغییر یابد [22-22]. مدل حیوانات چاق ناشی از رژیم غذایی چاقی انسان را بیش از سایر مدلها مانند جهش ژنتیکی حذفی تقلید می کند [23]. این مطالعه به طور سیستماتیک اثرات قارچ Shiitake را در پروفایل لیپیدهای پلاسما ، انواع مختلف رسوب چربی ، راندمان انرژی و شاخص چربی بدن و همچنین روابط آنها به صورت پاسخ دوز در موشهای صحرایی با رژیم غذایی پرچرب بررسی کرده است.

Obesity is a chronic health problem. It is predicted that by 2015 approximately 2.3 billion adults will become overweight, and more than 700 million will be obese []. Obesity causes many complications including dyslipidaemia, diabetes, hypertension, and heart disease. Recently, obesity has also been associated with the increased incidence of many cancers []. Dyslipidaemia is a pathological disorder, and current evidence has highlighted not only total cholesterol but also triacylglycerol (TAG) as lipid risk factors in metabolic syndrome.

Recently, community awareness in nutrition as a cornerstone for healthy life style has increased. Functional food is a concept of nutrition, based on the role of reducing the risk of disease. A food will be considered as a functional food if it gives one or more benefits or positive effects to the body beyond adequate nutritional effects in a way that is relevant to either improve the stage of health and well-being and/or reduce the risk of disease [].

Shiitake mushrooms are the second most popular and the third widely cultivated edible mushroom in the world []. Certain components of Shiitake mushroom have hypolipidaemic effect, such as eritadenine and β-glucan. Although it has been reported that eritadenine extracted from Shiitake mushroom has hypolipidaemic effect, most of these studies emphasize on the mechanism in hypocholesterolaemic effect [] but not the effect on triglyceride. β-glucan from Shiitake mushroom is a primarily soluble dietary fibre.

β-glucan also present at high levels in graminaceous crops such as barley, rye, and oat and also in bacteria, fungi, and edible mushrooms [], but the structure can vary from source to source. Studies have reported that oat β-glucan can increase satiety, reduce food intake, delay nutrition absorption, and reduce plasma lipid levels []. Although mushroom has been shown to improve lipid profiles [], studies in this regard are incomplete. Some studies have reported single-dose effect on obesity-associated metabolic disorders using mushroom powder supplementation [, ]. However, no data are currently available on the ability of Shiitake mushroom to affect food intake, body fat deposition, and plasma triglyceride concentrations in a dose response manner.

Studies have shown that high-fat diet-induced obesity in rodents can develop dyslipidaemia, insulin resistance, and altered metabolic regulatory hormones []. The diet-induced obese animal model mimics human obesity more than other models such as genetic knockout mutants []. This study has systematically examined the effects of Shiitake mushroom on plasma lipid profiles, various types of fat depositions, energy efficiency, and body fat index as well as their relationships in a dose-response manner in rats fed a high-fat diet.

قارچ شیتاکه  (Lentinus edodes) در  رژیم غذایی از ذخیره چربی جلوگیری می کند و باعث کاهش تری گلیسیرید در موش های صحرایی با رژیم غذایی پرچرب می شود

رژیم غذایی پرچرب (HFD) باعث چاقی می شود. این مطالعه به بررسی اثرات قارچ Shiitake در جلوگیری از تغییر پروفایل لیپیدهای پلاسما ، رسوب چربی ، راندمان انرژی و شاخص چربی بدن ناشی از HFD پرداخته است. به موشها رژیم غذایی کم ، متوسط و زیاد (7 ، 20 ، 60 گرم در کیلوگرم = LD-M ، MD-M ، HD-M) پودر قارچ Shiitake در رژیم های پرچرب (50٪ در کیلو کالری) به مدت 6 هفته داده شد.

نتایج نشان داد که موشهای رژیم غذایی HD-M کمترین افزایش وزن بدن را نسبت به گروههای MD-M و LD-M داشتند (P <0.05). رسوب چربی کل به طور قابل توجهی پایین تر (35 − ، P <0.05) در موش تغذیه رژیم غذایی HD-M نسبت به گروه HFD بود. جالب توجه است ، سطح تری گلیسرول پلاسما (TAG) به طور قابل توجهی پایین تر (significantly 55، ، P <0.05) در موش های HD-M از HFD بود. این مطالعه همچنین وجود رابطه منفی بین میزان مکمل قارچ شیتاکه با افزایش وزن بدن ، TAG پلاسما و کل توده های چربی را نشان داد.

تاثیر شیتاکه روی چاقی2

Dietary Shiitake Mushroom (Lentinus edodes) Prevents Fat Deposition and Lowers Triglyceride in Rats Fed a High-Fat Diet

Abstract

High-fat diet (HFD) induces obesity. This study examined the effects of Shiitake mushroom on the prevention of alterations of plasma lipid profiles, fat deposition, energy efficiency, and body fat index induced by HFD. Rats were given a low, medium, and high (7, 20, 60 g/kg = LD-M, MD-M, HD-M) Shiitake mushroom powder in their high-fat (50% in kcal) diets for 6 weeks. The results showed that the rats on the HD-M diet had the lowest body weight gain compared to MD-M and LD-M groups (P < 0.05). The total fat deposition was significantly lower (−35%, P < 0.05) in rats fed an HD-M diet than that of HFD group. Interestingly, plasma triacylglycerol (TAG) level was significantly lower (−55%, P < 0.05) in rats on HD-M than HFD. This study also revealed the existence of negative correlations between the amount of Shiitake mushroom supplementation and body weight gain, plasma TAG, and total fat masses.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199106/

قارچ گانودرما حاوی ترکیبات فعالی است که موجب تاثیرگذاری بر روی سوخت و ساز بدن می شود. با افزایش سوخت و ساز بدن انرژی بیشتری مصرف می شود که مانع تجمع چربی و چاقی می شود. در صورتی که سوخت و ساز بدن به اندازه مطلوبی افزایش داشته باشد، منجر به لاغری خواهد شد. گانودرما موجب می شود تا اکسیژن رسانی بیشتری از طریق خون به سلول های بدن انجام شود و همین امر افزایش سوخت و ساز را در بدن به همراه خواهد داشت.

قارچ گانودرما یک عامل جدید پری‌بیوتیک برای لاغری است

قارچ گانودرما با نام علمی Ganoderma lucidum یک قارچ دارویی است که در طب سنتی چین دارای اثرات درمانی در انواع بیماری‌ها از جمله چاقی قلمداد می‌شود.

تحقیقات گسترده در این مورد نشان داده که عصاره میسلیوم قارچ گانودرما باعث کاهش وزن بدن، التهاب و مقاومت به انسولین در موش‌هایی که رژیم غذایی پرچرب (HFD) تغذیه دارند، می‌شوند. طبق نتایج به دست آمده این عصاره نه تنها دیس‌بیوز روده ناشی از HFD را معکوس می‌کند، بلکه یکپارچگی روده را حفظ کرده و سندروم متابولیک را نیز کاهش می‌دهد.

طبق این تحقیقات پلی‌ساکاریدهای با وزن مولکولی بالای (> 300 کیلو دالتون) جدا شده از عصاره میسلیوم قارچ گانودرما، اثرات ضد چاقی و تعدیل میکروبی مشابه دارند. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این عصاره می‌تواند به عنوان داروی پربیوتیک به منظور جلوگیری از دیس‌بیوز روده و اختلالات متابولیکی مرتبط با چاقی در افراد دارای اضافه وزن مورد استفاده قرار گیرند.

گانودرما با تعدیل ترکیب میکروبیوتای چه تاثیری در لاغری و کاهش وزن دارد؟

قارچ گانودرما با تعدیل ترکیب میکروبیوتای روده باعث کاهش چاقی در موش‌ها می‌شود. گانودرما دارای طیف گسترده‌ای از ترکیبات تقویت‌کننده‌ی سیستم ایمنی و تعدیل‌کننده و فعال زیستی است. طبق مطالعات انجام شده، تری‌ترپن‌ها و پلی‌ساکاریدهای جدا شده از قارچ گانودرما لوسیدوم سلول‌های چربی را مهار می‌کنند و اثرات هیپوگلیسمی در موش‌های دیابتی دارند. علاوه بر این، پروتئوگلیکان‌های جدا شده از میسلیوم قارچ گانودرما باعث ایجاد فعالیت‌های ضد دیابتی، آنتی هیپرلیپیدمی و آنتی‌اکسیدان می‌شوند.

مهارکننده‌های ACE به عنوان یک داروی موثر برای مهار و درمان بیماری های مرتبط با فشار خون بالا استفاده می‌شوند. اما استفاده از این داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی مانند سرفه ، دیسژوزی(احساس مزه فلز در دهان) و واکنش‌های حساسیتی مختلف است. بنابراین استفاده از مهارکننده‌های بی‌خطر و نسبتا کم هزینه با منشا طبیعی مفید خواهد بود. گزارشاتی که از تحقیقات انجام شده روی انواع قارچ  به دست آمده است نشان می‌دهد که قارچ گانودرما یک مهارکننده‌ی طبیعی ACE است که فشار خون را کاهش می‌دهند.

طبق تحقیقاتی که اخیرا بر روی عصاره‌ی قارچ گانودرما انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند که قارچ گانودرما بر روی کسانی که رژیم غذایی پرچرب دارند بسیار موثر است و به کاهش وزن و چربی، کاهش التهاب و بهبود سطح باکتری‌های خوب روده کمک می‌کند و خطر مقاومت به انسولین را کاهش می‌دهد.

طبق این تحقیقات گانودرما لوسیدوم در وزن کسانی که از رژیم غذایی عادی تغذیه استفاده می‌کنند، تأثیر چندانی ندارد. بنابراین نمی توان از آن به عنوان یک داروی کاهش وزن به طور خاص و به تنهایی نام برد. اما اگر رژیم غذایی مناسب نباشد و یا چاقی در اثر استفاده از داروهای شیمیایی باشد، می‌توان به قارچ گانودرما در این زمینه کاملا اعتماد کرد.

  • دانشمندان کشف کردند که گانودرما لوسیدوم موجب کاهش وزن بدن در موش ها شده است.
  • گانودرما لوسیدوم قرن هاست در طب سنتی چین استفاده می شود.
  • اطلاعاتی در زمینه مبارزه این قارچ با آلرژی ها، سرطان ها، بیماری های قلبی، ریوی و دیابت وجود دارد.
  • متخصصان تایوانی امیدوارند عصاره این قارچ بتواند در درمان چاقی موثر باشد.
    دانشمندان بیان می کنند که برخی گونه های قارچی در کاهش وزن و مبارزه با چاقی موثر هستند.

گانودرما لوسیدوم یک قارچ تلخ و سفت بوده که در طب سنتی چین به منظور افزایش سلامتی و طول عمر استفاده می گردید.

در افرادی که تنها با هدف دارویی از قارچ ها استفاده کردند، این قارچ ها در درمان آلرژی ها، بیماری های کبدی، مشکلات ریوی، دیابت، سرطان و بیماری های قلبی مفید بوده است.

و در حال حاضر، یک مطالعه جدید نشان داد که این قارچ می تواند در کاهش وزن، التهاب و مقاومت به انسولین در موش های با رژیم غذایی پرچرب موثر باشد.
گانودرما لوسیدوم که تحت عنوان reishi هم شناخته می شود، قرن هاست در طب چین با هدف بهبود سلامتی و افزایش طول عمر استفاده می شود. در حال حاضر دانشمندان تایوانی کشف کردند که این قارچ می تواند در کاهش وزن بدن موش ها موثر باشد.
محققان دانشگاه Chang Gung تایوان امید داشتند گانودرما لوسیدوم بتواند به عنوان یک استراتژی جدید در درمان چاقی به کار رود. در نهایت آن ها نتیجه گرفتند که میسلیوم گانودرما لوسیدوم با تعدیل فلور میکروبی روده و حفظ تمامیت سد روده ای موجب کاهش چاقی و التهاب در موش های القا شده با رژیم پرچرب شدند. آن ها بیان کردند که موش هایی که رژیم غذایی پرچرب دریافت کردند، وزن آن ها بعد از دو ماه به ۴۲ گرم رسید. از طرف دیگر موش هایی که رژیم غذایی پرچرب استفاده کرده و دوز بالای قارچ هم دریافت کردند، وزن آن ها بعد از دو ماه به ۳۵ گرم رسید. محققان خاطر نشان کردند موش هایی که رژیم غذایی معمولی داشتند، کاهش وزن بیشتری در آن ها مشاهده شد.
محققان بیان می کنند عصاره گانودرما لوسیدوم می تواند به عنوان یک پری بیوتیک در کاهش وزن، التهاب مزمن و مقاومت به انسولین (دیابت نوع ۲) در افراد چاق عمل کند. آن ها همچنین ادعا می کنند این قارچ با تعدیل فلور روده، موجب بهبود سلامتی می شود.
در مطالعات گذشته نشان داده شد که فلور روده-باکتری هایی که موجب تنظیم سطح مواد مغذی و انرژی در روده می شوند-با چاقی ارتباط دارد. محققان افزودند: تاثیر عصاره قارچ در تغییر فلور روده و کاهش وزن از طریق پیوند میکروب های مدفوعی صورت می گیرد.
پروفسور Colin Hill میکروبیولوژیست دانشگاه ایرلند در مصاحبه با یک شبکه خبری بین المللی بیان کرد: من داستان و افسانه های مربوط به برخی از دارو های سنتی چین و ورود آن ها را به علم جدید را دوست دارم.
میکروبیوم قطعا نقش کلیدی در افزایش و کاهش وزن بر عهده داشته و در بدست آوردن انرژی از غذای ما تاثیر بسزایی دارد. اما اگر کسی به میزان زیاد از نوشیدنی های گازدار استفاده کند، گانودرما لوسیدوم و هیچ قارچ دیگری نمی تواند داروی بسیار موثری در کاهش وزن به شمار رود. با وجود ۵۰۰ میلیون افراد چاق و ۱/۴ میلیارد افراد دارای اضافه وزن، چاقی تهدید جدی برای سلامت عمومی محسوب می شود. بسیاری مطالعات مربوط به چاقی نشان داده است که چاقی می تواند با مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲، کبد چرب، بیماری های قلبی-عروقی، اختلالات انسدادی حین خواب و بسیاری سرطان ها در ارتباط باشد.

قارچ گانودرما لوسیدوم با رنگ های مختلفی مانند سفید، قرمز و زرد در جنگل ها و طبیعت یافت می شود که بافتی چوبین دارد و از گذشته تا به امروز از آن به عنوان گیاهی مخصوصا در چین و در طب های سنتی استفاده شده. گانودرما دارای گونه های متفاوت و بسیاری می باشد که هرکدام خواص بیشماری دارند و از این میان قارچ گانودرما لوسیدوم بهترین نوع این قارچ می باشد که دارای خواص معجزه آسا و بسیاری است. که علاوه بر سلامتی و ایجاد تندرستی و از بین بردن و کنترل بسیاری از بیماری ها امروزه از آن به عنوان دارویی برای تناسب اندام و لاغری استفاده می کنند. در این مقاله به تاثیرات قارچ گانودرما لوسیدوم بر لاغری و تناسب اندام می پردازیم.

تاثیرات قارچ گانودرما لوسیدوم بر لاغری

قارچ گانودرما دارای تاثیرات شگفت انگیزی برای لاغری و تناسب اندام می باشد اما باید توجه داشت ترکیبات گیاهی به تنهایی نمی توانند تاثیر بسزایی در لاغری و تناسب اندام داشته باشند و لازم در کنار مصرف این محصولات و همچنین قارچ گانودرما لوسیدوم به تغذیه مناسب و همچنین رژیم غذایی مطلوب و استاندارد در کنار ورزش به صورت روزانه و به طور مداوم توجه بسیار داشت.

قارچ گانودرما به دلیل تاثیر فوق العاده ای که بر سلامتی و ایجاد انرژی دارد، با تامین انرژی مناسب برای فرد مصرف کننده باعث بالا بردن توان او در انجام انواع تمرینات ورزشی و بالا بردن سوخت و ساز و در نتیجه لاغری می شود.

افزایش سوخت و ساز در بدن به وسیله ی قارچ گانودرما

قارچ گانودرما با توجه به ترکیبات خاص و منحصر به فرد خود، بر تناسب اندام و لاغری تاثیر بسزایی دارد. ترکیبات فعالی که در قارچ گانودرما وجود دارد سوخت و ساز بدن را بسیار افزایش می دهند و در نتیجه انرژی بسیار زیادی مصرف می شود با افزایش سوخت ساز، که همین امر باعث جلوگیری از تجمع چربی ها در بدن و در نتیجه جلوگیری از چاقی می شود. بنابراین اگر میزان افزایش سوخت و ساز بدن توسط قارچ گانودرما لوسیدوم به حد چشمگیری باشد موجب لاغری به شکل مطلوبی خواهد شد.

همچین افزایش اکسیژن رسانی از طریق خون به سلولهای بدن، سوخت و ساز بدن را بسیار بالا می برد و در نتیجه اندامی زیبا و بدنی سالم را برای شما به ارمغان می آورد.

پلی ساکاریدها در قارچ گانودرما لوسیدوم

در قارچ گانودرما لوسیدوم ترکیباتی مانند پلی ساکارید ها وجود دارد. پلی ساکارید ها تاثیر بسزایی در تقویت بدن دارند و به طور طبیعی باعث سلامتی بدن می شوند و خاصیت درمانی دارند. پلی ساکاریدهای موجود در قارچ گانودرما لوسیدوم که سم زدای بسیار قوی نیز محسوب می شوند، تاثیر بسیار زیادی در بهتر عمل کردن دستگاه گوارش دارند. در نتیجه ی بهتر عمل کردن دستگاه گوارش هضم و جذب غذا نیز بهتر صورت می گیرد و در نتیجه باعث جذب، هضم و گوارش بیشتر غذا شده که باعث لاغری و تناسب اندام و همچنین بهبود تغذیه می شود.
به افرادی نیز که به دنبال لاغری هستند اما به قارچ گانودرما لوسیدوم حساسیت دارند برای بهره بردن از خواص منحصر به فرد این قارچ و دست یافتن به تناسب اندام، به صورت دمنوش از قارچ گانودرما استفاده کنند و در مصرف آن زیاده روی نکنند.

تعدیل فلور میکروبی روده به وسیله ی قارچ گانودرما لوسیدوم

میسلیوم موجود در قارچ گانودرما لوسیدوم ، باعث تعدیل فلور میکروبی روده می شود که علاوه بر کاهش وزن در سلامتی و تندرستی بدن نقش بسیار مهمی دارد. و حفظ کامل سد روده ای، باعث کاهش التهابات می شود. فلور روده باعث کنترل و تنظیم باکتری هایی می شود که سطح مواد مغذی و انرژی را در روده تنظیم می کنند.

قارچ گانودرما لوسیدوم به وسیله ی پیوندهای میکروب های مدفوع باعث تغییر فلور روده و در نتیجه کاهش وزن و لاغری می شود. همچنین عصاره ی این قارچ با مقاومت در برابر انسولین در دیابت نوع دوم و همچنین کنترل و کاهش التهابات مزمن و عمل کردن به عنوان پری بیوتیک باعث کاهش وزن چشمگیری می شود.

کاهش اضطراب و استرس

از دیگر مزایای استفاده از قارچ گانودرما لوسیدوم ، کاهش استرس و اضطراب است. که این عوامل به خودی خود تاثیر بسیاری در چاقی افراد و پرخوری و کم تحرکی و در نتیجه کاهش سوخت و ساز و انرژی بدن دارند. قارچ گانودرما با ایجاد حالت آرامش و کاهش استرس و اضطراب باعث پر تحرکی و انرژی بیشتر در بدن می شود که در نتیجه آن تناسب اندام و لاغری به وجود می آید.

قارچ گانودرما لوسیدوم توسط تولیدکنندگان این گیاه دارویی به شکل پودر، قرص، کپسول و عصاره مایع در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد و هر فرد می تواند با توجه به شرایط خود برای تهیه این محصول اقدام کند.

میزان مصرف متعادل و مناسب قارچ گانودرما لوسیدوم

قارچ گانودرما، در برابر سرما و گرما بسیار مقاوم است و باید در محیط های خشک و به دور از هر نوع رطوبتی نگهداری شود. این قارچ به صورت های پودری، کپسولی، و همچنین عصاره ی مایع قارچ گانودرما لوسیدوم در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. میزان مصرف این قارچ به صورت دارویی باید به مقدار مناسب و به صورت روزانه استفاده شود و از میزان بسیار کم شروع شود و به مرور زمان مقدار آن را افزایش داد که در سلامتی مصرف کننده مشکلی به وجود نیاید. و میزان استاندارد مصرف قارچ گانودرما لوسیدوم در روزانه بین ۳ تا ۵ گرم می باشد

از آنجا که قارچ گانودرما لوسیدوم دارای طعم بسیار تلخی می باشد و نمی توان از آن را به تنهایی مصرف کرد می توان عصاره و دمنوش این گیاه را به همراه عسل، خرما، شیره ی خرما، نبات، شکلات و شیره ی انگور استفاده کرد تا طعم مطلوب تر و بهتری داشته باشد.

از قارچ گانودرما لوسیدوم را می توان خشک کرد و از قطعات کوچک شده ی آن در سوپ، دمنوش، چای و قهوه استفاده کرد. همچنین برای تاثیرگذاری بیشتر این قارچ پر خاصیت میتوان آن را به همراه دیگر گیاهان دارویی و پر خاصیت مصرف کرد و از تاثیرات فوق العاده آنها در کنار هم برای سلامتی و تناسب اندام بهره برد.


متاسفانه گانودرما قارچی نیست که بتوان از آن به صورت جدی در کاهش وزن استفاده کرد، اما می تواند به صورت غیر مستقیم روی روند کاهش وزن اثر بگذارد؛

اگر شما بیماری لوپوس یا سایر بیماری های خود ایمنی را دارید، ممکن است با گذر زمان به دلیل مصرف استروئید ها دچار افزایش وزن بیشتری شوید. در این حالت قارچ گانودرما می تواند به تنظیم سیستم ایمنی شما کمک کند و در نتیجه به روند بهبود شما کمک کند. و زمانی که بیماری خود ایمنی شما بهبود می یابد، پزشک شما دوز استروئید کمتری برای شما تجویز می نماید و وزن شما کمتر افزایش خواهد یافت.

از طرفی وزن شما زمانی که هورمون هایتان نامنظم است نیز افزایش می یابد. در واقع بیماری های تیروئیدی از جمله کم کاری تیروئید در افزایش وزن و پرکاری تیروئید در کاهش وزن وزن موثر بوده و شما با مصرف قارچ گانودرما می تواند با بهبود وضعیت هورمونهایتان به روند تنظیم آن ها کمک کرده و از افزایش و یا کاهش وزن بیش از حد جلوگیری کنید.

گاهی اوقات پیش می آید که دلیل چاقی احتباس آب می باشد. دراین حالت بدن شما آب بیشتری از حالت عادی در خود نگه می دارد. معمولا هم دلیل آن نارسایی کلیوی و یا مشکلات قلبی است. برای اینکه مشکلات کلیوی خود را برطرف کنید می توانید از انواع دمنوش هایی که به بهبود وضعیت کلیه کمک می کند استفاده کنید. برای قلب نیز می تواند از قارچ گانودرما برای بهتر کردن وضعیت قلب خود استفاده کرده و همچنین با بهبود گردش خون به راحتی آب اضافه را از بدن خود خارج کنید.

البته لازم به ذکر است که اگر هیچ یک از بیماری های بالا را ندارید مصرف قارچ گانودرما می تواند به اضافه وزن شما کمک کرده و روند کاهش وزن را تسریع بخشد با این کار شما می توانید از مشکلاتی که در صورت اضافه وزن به آن دچار می شود جلوگیری کنید.

گانودرما به تنهایی لاغر می کند؟

خیر برای اینکه قارچ گانودرما بتواند به روند کاهش وزن شما کمک کند، شما می بایست از رژیم غذایی سالم درستی پیروی کنید تا به مقدار زیاد غذا نخورید و زمانی که ۷۰ درصد احساس سیری کردید دست از غذا خوردن بردارید. قبل از خواب غذا نخورید، از مصرف مواد غذایی پر کالری پرهیز کنید. بیشتر ورزش کنید.

برای داشتن وزنی سالم و بهبود سلامتی ورزشهای هوازی می تواند موثر باشد. البته یادتان باشد که مصرف گانودرما برای کاهش وزن روند بسیار کندی داردو ممکن است بین ۰ تا ۱ کیلوگرم در ماه وزن کم کنید ولی مساله مهم تر این است که مصرف این قارچ عوارضی به همراه ندارد.


فروش شیتاکه ، خرید قارچ شیتاکه، فروش قارچ شیتاکه،‌ خرید قارچ شیتاکه،‌ ارسال رایگان قارچ شیتاکه، شیتاکه از کجا بخرم، فروش قارچ شیتاکه تهران، محل فروش قارچ شیتاکه، محل فروش قارچ گانودرما، تاثیر شیتاکه روی زگیل، درمان قطعی زگیل تناسلی با شیتاکه،‌ قارچ شيتاكه و زگيل تناسلي،‌ خرید شیتاکه، فروش شیتاکه ، خرید قارچ شیتاکه، فروش قارچ شیتاکه،‌ شیتاکه،

شیتاکه دکتر مهدیزاده، خواص شیتاکه، خرید شیتاکه، خرید قارچ شیتاکه، فروش شیتاکه، خرید قارچ شیتاکه، فروش قارچ شیتاکه،‌ شیتاکه،درمان زگیل تناسلی با قارچ شیتاکه، خرید قارچ شیتاکه در تهران، قارچ شيتاكه و زگيل تناسلي، خرید قارچ ریشی، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، خرید گنودرما، فروش گنودرما، پودر شیتاکه، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، شیتاکه، شیتاکه. فروش عصاره شیتاکه، پودر شیتاکه، اسلایس شیتاکه،شیتاکه تازه، خرید شیتاکه، خرید شیتاکه، فروش قارچ شیتاکه تهران، نمایندگی فروش قارچ شیتاکه تهران، قارچ شیتاکه را از کجا تهیه کنیم، قارچ شیتاکه ایران زمین، قیمت قارچ شیتاکه، قارچ شيتاكه و زگيل تناسلي، طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،‌شیتاکه دکتر مهدیزاده، عصاره شیتاکه، شیتاکه دکتر مهدیزاده، شیتاکی، شیتاکه، شیتاکی اصل، گیاه جاودانگی، انواع شیتاکه، فروش کپسول شیتاکه، خرید کپسول شیتاکه، خرید کپسول شیتاکه در تهران، پخش کپسول شیتاکه، خرید و فروش کپسول گنودرما، کپسول اصل شیتاکه، قرص شیتاکه، قرص گنودرما، قرص اصلی شیتاکه، خرید کپسول شیتاکه در ایران، داروخانه کپسول شیتاکه، قرص Shiitake، قارچ شيتاكه و زگيل تناسلي،‌کپسول شیتاکه پلانتا، قرص شیتاکه داروکده، قرص شیتاکه پاورفیت، قرص Shiitake،  قرص گانودرما داروکده،‌  کپسول shiitake،‌قارچ شیتاکه از کجا تهیه کنیم، خرید قارچ شیتاکه در شیراز، خرید قارچ شیتاکه در اصفهان، خرید قارچ شیتاکه در تبریز، خرید قارچ شیتاکه در مشهد، خرید قارچ شیتاکه در کرمان، خرید قارچ شیتاکه در یزد،‌ خرید قارچ شیتاکه در همدان،‌ خرید قارچ شیتاکه در کرج،‌ خرید قارچ شیتاکه در تهران،‌ خرید قارچ شیتاکه در رشت،‌ خرید قارچ شیتاکه در ساری،‌ خرید قارچ شیتاکه در گرگان،‌ خرید قارچ شیتاکه در شیراز،‌ خرید قارچ شیتاکه در یزد،‌ خرید قارچ شیتاکه در اهواز،‌فروش قارچ شیتاکه در شیراز، فروش قارچ شیتاکه در اصفهان، فروش قارچ شیتاکه در تبریز، فروش قارچ شیتاکه در مشهد، فروش قارچ شیتاکه در کرمان، فروش قارچ شیتاکه در یزد،‌ فروش قارچ شیتاکه در همدان،‌ فروش قارچ شیتاکه در کرج،‌ فروش قارچ شیتاکه در تهران،‌ فروش قارچ شیتاکه در رشت،‌ فروش قارچ شیتاکه در ساری،‌ فروش قارچ شیتاکه در گرگان،‌ فروش قارچ شیتاکه در شیراز،‌ فروش قارچ شیتاکه در یزد،‌ فروش قارچ شیتاکه در اهواز،‌

فروش قارچ شی تاکه در شیراز، فروش قارچ شی تاکه در اصفهان، فروش قارچ شی تاکه در تبریز، فروش قارچ شی تاکه در مشهد، فروش قارچ شی تاکه در کرمان، فروش قارچ شی تاکه در یزد،‌ فروش قارچ شی تاکه در همدان،‌ فروش قارچ شی تاکه در کرج،‌ فروش قارچ شی تاکه در تهران،‌ فروش قارچ شی تاکه در رشت،‌ فروش قارچ شی تاکه در ساری،‌ فروش قارچ شی تاکه در گرگان،‌ فروش قارچ شی تاکه در شیراز،‌ فروش قارچ شی تاکه در یزد،‌ فروش قارچ شی تاکه در اهواز،‌

خرید قارچ شی تاکه در شیراز، خرید قارچ شی تاکه در اصفهان، خرید قارچ شی تاکه در تبریز، خرید قارچ شی تاکه در مشهد، خرید قارچ شی تاکه در کرمان، خرید قارچ شی تاکه در یزد،‌ خرید قارچ شی تاکه در همدان،‌ خرید قارچ شی تاکه در کرج،‌ خرید قارچ شی تاکه در تهران،‌ خرید قارچ شی تاکه در رشت،‌ خرید قارچ شی تاکه در ساری،‌ خرید قارچ شی تاکه در گرگان،‌ خرید قارچ شی تاکه در شیراز،‌ خرید قارچ شی تاکه در یزد،‌ خرید قارچ شی تاکه در اهواز،‌

چگونه قارچ شیتاکه را مصرف کنیم؟، چگونه قارچ گانودرما را مصرف کنیم؟، چگونه قارچ شی تاکه را مصرف کنیم؟، چگونه قارچ شیتاکه را مصرف کنیم؟

عوارض مصرف قارچ شیتاکه، عوارض مصرف قارچ شی تاکه، عوارض مصرف قارچ شیتاک، عوارض مصرف قارچ گنودرما، مضرات مصرف قارچ شیتاکه، مضرات مصرف قارچ شی تاکه، مضرات مصرف قارچ شیتاک،مزایای مصرف قارچ شیتاکه، مزایای مصرف قارچ شی تاکه، مزایای مصرف قارچ شیتاک، خواص قارچ شیتاکه، خواص قارچ شی تاکه، خواص قارچ شیتاک،قیمت قارچ شیتاکه در شیراز، قیمت قارچ شیتاکه در اصفهان، قیمت قارچ شیتاکه در تبریز، قیمت قارچ شیتاکه در مشهد، قیمت قارچ شیتاکه در کرمان، قیمت قارچ شیتاکه در یزد،‌ قیمت قارچ شیتاکه در همدان،‌ قیمت قارچ شیتاکه در کرج،‌ قیمت قارچ شیتاکه در تهران،‌ قیمت قارچ شیتاکه در رشت،‌ قیمت قارچ شیتاکه در ساری،‌ قیمت قارچ شیتاکه در گرگان،‌ قیمت قارچ شیتاکه در شیراز،‌ قیمت قارچ شیتاکه در یزد،‌ قیمت قارچ شیتاکه در اهواز،‌نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در شیراز، نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در اصفهان، نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در تبریز، نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در مشهد، نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در کرمان، نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در همدان،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در کرج،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در تهران،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در رشت،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در ساری،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در گرگان،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در شیراز،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ شیتاکه در اهواز،‌ فروش قارچ شیتاکه در ایران، فروش قارچ شی تاکه در ایران،‌ قارچ شیتاکه تازه از کجا تهیه کنیم، قارچ شیتاکه اصل از کجا تهیه کنیم،‌ قارچ شی تاکه از کجا تهیه کنیم،‌ قارچ شی تاکی از کجا تهیه کنیم،‌ قارچ Shitake از کجا تهیه کنیم،‌ قارچ Shiitake از کجا تهیه کنیم، درمان زگیل تناسلی با شیتاکه،درمان یبوست با شیتاکه،