پتاسیل­ ها و مزایای بالقوه دیگر برای قارچ ریشی (Reishi Mushroom): کمک به سلامت قلب و کنترل قند خون

Written by Grant Tinsley, PhD on March 31, 2018

سلامت قلب 

قارچ ریشی علاوه بر اثرات مفیدی که در تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود کیفیت زندگی داره. جنبه­ های دیگر این قارچ برای کمک به بهبود بخشیدن به سلامتی انسان مورد مطالعه قرار گرفته است که به چند مورد در ذیل اشاره میشه:

کمک به سلامت قلب (Heart health)

در یک مطالعه دوازده هفته ه­ای که روی 26 فرد صورت گرفت نشان داد. که قارچ ریشی ممکنه منجر به افزایش کلسترل به اصطلاح خوب بدن HDL شود و منجر به کاهش تری­گلیسریدها می­شود.

اگرچه در چندین مطالعه دیگر انجام گرفته هیچ اثر بهبود پذیر برای قارچ ریشی در سلامت قلب گزارش نشد. اما در هر صورت به طور کلی نیاز به تحقیقات بیش­تری در رابطه با قارچ ریشی و سلامت قلب مورد نیاز است.

 

تاثیر قارچ ریشی روی سلاممت قلب

 

کنترل قند خون (Blood Sugar Control)

چندین مطالعه نشان داده­اند که مولکول­ های موجود در قارچ ریشی می­توانند میزان قند خون را در حیوانات (animals) کاهش دهند. هم­چنین برخی از تحقیقات اولیه در انسان(humans) نیز یافته­ های مشابهی را گزارش کردند.

با این حال، اکثر تحقیقات از اثر مولکول­ های قارچ ریشی در کاهش قند خون پشتیبانی نمی­ کنند. به عنوان مثال در یک بررسی شامل صدها شرکت کننده مورد مطالعه هیچ پتانسیلی برای این قارچ در کاهش قند خون ناشتا(FBG) منتج نشد. اما در قند خون بعد از غذا(sugar after meal) نتایج متفاتی را نشان داد. که در مورادی منجر به کاهش میزان قند خون و در مواردی نتایج نامناسب ­تری نسبت به داروها را سبب شد.

در مجموع در این مورد نیز نقش قارچ ریشی در ارتباط با کنترل قند خون همچنین نیازمند به بررسی و مطالعات بیشتری می­باشد.

In addition to its effects on the immune system and quality of life. reishi mushroom has been studied for its potential to improve other aspects of health.

Heart Health

One 12-week study of 26 people showed that reishi mushroom may increase “good” HDL cholesterol and decrease triglycerides (26Trusted Source).

However, other research in healthy adults showed no improvement in these heart disease risk factors (10Trusted Source)

Overall, more research is needed in regard to reishi mushrooms and heart health.

Blood Sugar Control

Several studies have indicated that molecules found in the reishi mushroom can decrease blood sugar in animals (28Trusted Source. 29Trusted Source)

Some preliminary research in humans reported similar findings (30).

However, the majority of research has not supported this benefit. After evaluating hundreds of participants, researchers found no benefits for fasting blood sugar (27Trusted Source).

Mixed results were seen for blood sugar after meals. In some cases, reishi mushroom lowered blood sugar, but in other cases, it was worse than a placebo.

Again, more research is needed here as well.


ترجمه شده توسط کارمند سه تیم تحقیق و توسعه وبسایت محصولات دکتر مهدیزاد. (خانم میرزایی فولادوند، دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی) 

مقالات مرتبط رو حتما ببینید