مقاله جدید ۲۰۲۰ با عنوان از حذف سرطان دهانه رحم تا از بین بردن ویروس پاپیلومای انسانی: امکان سنجی ، استراتژی های بهداشت عمومی و مقرون به صرفه بودن

از حذف سرطان دهانه رحم تا از بین بردن ویروس پاپیلومای انسانی (زگیل تناسلی (HPV)): امکان سنجی ، استراتژی های بهداشت عمومی و مقرون به صرفه بودن

خلاصه

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی خواستار اقدام جهانی برای از بین بردن سرطان دهانه رحم. به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی شده است. سرطان دهانه رحم توسط ویروس پاپیلومای انسانی زگیل تناسلی (HPV) ایجاد می شود. یک عامل عفونی که تنها در بدن انسان بقا می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف ، پوشش بسیار بالای واکسن است. که می تواند ریشه کن کردن زگیل تناسلی (HPV) را امکان پذیر کند.

HPV

واکسن

با 90٪ پوشش واکسن زگیل تناسلی (HPV) با 95٪ پوشش در گروه های پرخطر . مانند کارگران زن چنین استراتژی در مقایسه با عدم واکسیناسیون احتمالاً مقرون به صرفه خواهد بود. اگرچه هزینه کوتاه مدت آن زیاد است. اما در دراز مدت کمتر از بین بردن سرطان دهانه رحم است . اما با حذف یا حداقل کاهش شدید نیاز به اقدامات پیشگیرانه . در دراز مدت در هزینه ها صرفه جویی می شود.

کلمات کلیدی: سرطان دهانه رحم؛ ریشه گنی؛ ویروس پاپیلوم انسانی؛ واکسیناسیون.

 

From cervical cancer elimination to eradication of vaccine-type human papillomavirus: Feasibility, public health strategies and cost-effectiveness

Abstract

The Director-General of the World Health Organization has called for global action . towards elimination of cervical cancer as a public health problem. Cervical cancer is caused by human papillomavirus (HPV). an infectious agent with no non-human reservoir. One way to achieve this is through very high levels of vaccine coverage that. could enable global eradication of vaccine-type HPV.

Using the case study of India, we show that HPV eradication can meet all the Dahlem . and Strüngmann criteria for feasibility of eradication. It can be achieved with 90% gender-neutral HPV vaccine coverage together . with 95% coverage in high-risk groups such as female sex workers.

Such a strategy would likely be cost-effective compared to no vaccination. Although it would be more costly in the short-term . than achieving cervical cancer elimination alone. it would save costs in the long-term by removing or at least sharply reducing the need for preventive measures.

Keywords: Cervical cancer; Eradication; Human papillomavirus; Vaccination.


 

 

مقالات مرتبط رو حتما ببینید