تاثیر پلی­ ساکاریدهای گانودرما در برابر آسیب نخاعی

در این بخش به ترجمه بخشی از مقاله تاثیر پلی­ ساکاریدهای گانودرما در برابر آسیب نخاعی می پردازیم:

عنوان کامل مقاله:  اثرات حفاظت عصبی پلی­ساکاریدهای Ganoderma lucidum در برابر آسیب نخاعی در موش صحرایی

Neuroprotective effects of Ganoderma lucidum polysaccharides against traumatic spinal cord injury in rats

 

تاثیر پلی­ ساکاریدهای گانودرما در برابر آسیب نخاعی

مقدمه

گانودرما لوسیدوم (Ganoderma lucidum) قارچی متعلق به خانوادهPolyporaceae  از بازیدیومیست­ ها است. و هزاران سال به عنوان یک داروی سنتی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون گانودرما لوسیدوم در آسیب نخاعی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است. که آیا پلی ساکاریدهای گانودرما لوسیدوم (GLPS) از نخاع در برابر آپوپتوزیز، التهاب و استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی پس از ضایعات نخاعی تجربی محافظت می‌کند.

مواد و روش‌

موش‌ها به‌طور تصادفی به پنج گروه هشت تایی تقسیم ­بندی شدند: کنترل، شاهد(sham)، تروما(trauma)، GLPS و متیل پردنیزولون (methylprednisolone) تقسیم شدند. در گروه کنترل مداخله جراحی انجام نشد. در گروه شاهد(sham) فقط لامینکتومی انجام شد. در تمام گروه‌های دیگر، مدل ضربه به نخاع با انسداد نخاعی بوسیله یک گیره آنوریسم ایجاد شد.

در بافت نخاعی، فعالیت کاسپاز-3، سطوح فاکتور نکروز تومور-آلفا، فعالیت میلوپراکسیداز، سطوح مالون دی آلدئید، سطوح اکسید نیتریک و سطوح سوپراکسید دیسموتاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارزیابی هیستوپاتولوژیک و فراساختاری نیز انجام شد. ارزیابی عصبی با استفاده از مقیاس حرکتی Basso، Beattie و Bresnahan و آزمون صفحه شیبدار انجام شد.

نتایج

پس از آسیب نخاعی افزایش فعالیت کاسپاز-3، سطوح فاکتور نکروز تومور-آلفا ، فعالیت میلوپراکسیداز، سطوح مالون دی‌آلدئید و سطوح اکسید نیتریک مشاهده شد. پس از اجرای GLPS، کاهش در فعالیت کاسپاز- 3 بافت. سطوح فاکتور نکروز تومور-آلفا ، فعالیت میلوپراکسیداز، سطوح مالون­دی­آلدئید و سطوح اکسید نیتریک مشاهده شد. علاوه بر این، درمان GLPS نتایج بهبود یافته­ای را در امتیازات هیستوپاتولوژیک، امتیازات فراساختاری و تست های عملکردی نشان داد.

نتیجه‌گیری تاثیر پلی­ ساکاریدهای گانودرما 

تجزیه و تحلیل‌های بیوشیمیایی، هیستوپاتولوژیک و فراساختاری و آزمایش‌های عملکردی نشان می‌دهد. که GLPS اثرات محافظتی عصبی معنی‌داری در برابر آسیب نخاعی نشان می‌دهد.

این مطالعه اولین تحقیق برای ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد آپوپتوز و اثرات محافظت عصبی GLPS در یک مدل SCI در موش صحرایی است. GLPS نشان دهنده ترکیب فعال زیستی اصلی قارچ G. lucidum است که به طور سنتی با ارزش است. درمان GLPS نتایج عملکردی و بیوشیمیایی اولیه را به اندازه MP بهبود می بخشد و یافته های فراساختاری و نتایج هیستومورفولوژیکی بهتری نسبت به MP دارد.

اگرچه نتایج مطالعه حاضر داده‌های جالبی را ارائه کرده است که تأثیر مفید GLPS را پس از SCI تأیید می‌کند. مسیرهایی که از طریق درمان GLPS فعال می‌شوند، باید در مطالعات آینده آشکار شوند تا مکانیسم دقیق اساسی فعالیت محافظت کننده عصبی توضیح داده شود.

 

کلمات کلیدی

تاثیر پلی­ ساکاریدهای گانودرما قارچ گانودرما، قارچ گانودرما چیست،‌ فروش عمده قارچ گانودرما, قرص قارچ گانودرما, طرز تهیه دمنوش قارچ گانودرما, عصاره قارچ گانودرما,‌ سایت اصلی گانودرما, تولید کننده گانودرما, تولید کننده گانودرما در ایران, فروشنده گانودرما, فروشنده گانودرما, تلفن فروشنده گانودرما, آیا گانودرمای تولید شده در ایران اصل است؟

تاثیر گانودرما روی کبد, تاثیر گنودرما روی کبد, تاثیر قارچ گانودرما روی کبد, تاثیر قارچ ها روی کبد, تاثیر شیتاکه روی کبد, تاثیر قارچ های دارویی روی کبد. قیمت هر کیلو قارچ گانودرما, قیمت قارچ گانودرما در ایران, قیمت محصولات گانودرما. سایت اصلی گانودرما. قیمت گانودرما, سایت معتبر خرید گانودرما, قرص شیتاکه, قرص گانودرما. قیمت گانودرما, پاورفیت,‌ زینوگان, ایمونس, ایمیونس, قرص ایمون شیتاکه, قرص ایمون گانودرما. ارزش غذایی شیتاکه, قیمت قارچ شیتاکه, آیا زگیل تناسلی درمان قطعی دارد؟ کشت قارچ شیتاکه در ایران , قهوه گانودرما دکتر بیز,

تولید کننده قارچ گانودرما, تهیه قارچ گانودرما, قیمت هر کیلو قارچ گانودرما.  قارچ جاودانگی چیست؟ لیست قیمت قارچ گانودرماصادرات قارچ گانودرما,‌ کشت قارچ گانودرما, عمل آوری قارچ گانودرما. فرِآوری قارچ گانودرما. کشت مصنوعی گانودرما, گانودرمای طبیعی.

کلمات کلیدی

تاثیر پلی­ ساکاریدهای گانودرما در برابر آسیب نخاعی، شرکت تولید قارچ گانودرما در ایران, روش تهیه کرم گانودرما, نمایندگی قارچ گانودرما, نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج, کلاهبرداری گانودرما, مرکز خرید گانودرما اصل, شرکت تولید قارچ گانودرما در کرج, شرکت تولید قارچ گانودرما در تهران

فروش گانودرما, خرید قارچ گانودرما, خرید گانودرما, فروش قارچ گانودرما,‌ خرید قارچ گانودرما تازه. خرید شیتاکه, فروش شیتاکه , خرید قارچ شیتاکه, فروش قارچ شیتاکه,‌ کپسول گانودرما, گنودرمای اصل, محل فروش قارچ گانودرما,‌ خرید قارچ گانودرما در ایران.

محل فروش قارچ گانودرما,‌ خرید قارچ گانودرما. خرید کپسول گانودرما,‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران. قیمت قهوه گانودرما,‌ قیمت قارچ گانودرما,‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران,‌ پرورش و فروش مستقیم قارچ گانودرما لوسیدوم و انواع قارچ‌های دارویی زیر نظر جهاد کشاورزی و با مجوز رسمی. نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ایران, بزرگترین عرضه کننده قارچ گانودرما لوسیدوم در ایران, تاثیر گانودرما روی میل جنسی,‌ تاثیر گانودرما روی روح و روان.

مترجم

خانم مرزانی، دانشجوی دکتری  قارچ شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مقالات مرتبط رو حتما ببینید