اثر ضد پیری گانودرما

پیری چیست؟

پیری تقریباً همیشه با کاهش عملکرد فیزیولوژیکی بدن همراه است و منجر به افزایش حساسیت به اختلالات مرتبط با سن می‌شود. این فرایند فیزیولوژیک اجتناب‌ناپذیر است، اما پس از چندین دهه، ساز وکارهای اساسی در این روند هنوز مشخص نشده است.
در میان نظریه‌های متعدد که مرتبط با پیری است، بیشترین تأثیرات را اکسیداتیو استرس و نظریه انباشت رادیکال آزاد دارد. وقتی سیستم آنتی‌اکسیدان به عنوان تابعی از سن کاهش می یابد و منجر به اختلال در تعادل ظریف بین تولید گونه‌های اکسیژن رادیکال و حذف آن می‌شود، سبب آسیب اکسیداتیو سلولی می‌گردد. در این میان بافت‌های متیوسی مانند عضلات مغز، قلب و اسکلت نسبت به سایر اعضای بدن بیشتر به پیری حساس هستند و اختلال عملکرد آن‌ها ممکن است تولیدات ROS را به یک سطح ناسالم افزایش دهد و در نتیجه باعث ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی در میوکارد می‌شود، مانند آتروفی قلب یا هیپرتروفی که باعث پیری قلب می‌گردد.

همچنین در مغز، انباشت رادیکال‌های آزاد و ضعف فعالیت پیچیده آنزیم‌های زنجیره تنفسی باعث آسیب به میتوکندری مغزی می‌شود، در حالیکه اختلال عملکرد آن‌ها می‌تواند منجر به شروع برخی بیماری‌های نورودنژراتیک مانند بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر، بیماری هانتینگتون و … باشد.

خرید گانودرما

اختلال عملکرد ایمنی

علاوه بر استرس اکسیداتیو، پیری با ایجاد نقص‌های ساختاری و عملکردی در سیستم ایمنی ارتباط دارد . اختلال عملکرد ایمنی می‌تواند علت افزایش حساسیت جمعیت سالخوردگان به عفونت‌های باکتری و ویروسی باشد که معمولا در سالمندان دیده می‌شود.

از دست دادن تدریجی شناخت یکی از ویژگی‌های اصلی پیری است که با کاهش تفکر منطقی، حافظه و توانایی‌های مغزی همراه است.

نقص شناختی مرتبط با سن به معنی بیماری‌های عصبی مانند بیماری آلزایمر یا بیماری پارکینسون نیست بلکه سقوط نورون‌ها مسبب این مسئله است که خود ناشی از فعال شدن برنامه‌های مرگ سلولی در فرآیند تولید نسل‌های عصبی مرتبط با سن می‌باشد.

اگرچه پیشینه ی استفاده از قارچ گانودرما به عنوان یک اکسیر در حدود هزاران سال است، اما مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر آن بر طول عمر، تنها به اندازه‌ی نوک یک کوه عظیم‌الجثه‌ی یخی گسترش و توسعه یافته و قابل مشاهده است.

علاوه بر این، مزایای کشف شده و کاربردهای آن به عنوان داروی ضد پیری نسبت به منافع بسیار موجود در این قارچ ناچیز است.

این بررسی با هدف ایجاد بستری برای توضیح کامل مکانیسم‌های بالقوه قارچ گانودرما مبتنی بر اثر ضد پیری و کاربرد بالینی آن است.

 


اثر ضد پیری گانودرما (لینژی) برای سلامتی و تناسب اندام.

اگرچه گانودرما (Lingzhi به زبان چینی) هزاران سال به عنوان اکسیر جاودانگی مورد استفاده قرار گرفته است ، اما  اثرات ضد پیری آن باید بررسی علمی نشده است. پیری در ارتباط با سیستم ایمنی ،  اکسیداسیون و  رادیکال های آزاد مرتبط است.

گانودرما با مهار تولید ROS ، مهار پراکسیداسیون لیپیدها و اکسیداسیون محصولات پروتئینی ، افزایش تولید کمپلکسهای حمل و نقل الکترونی میتوکندرایی ، SOD ، CAT ، GSH و GSH-Px ، DPPH ، و فعالیت های محافظ رادیکال ABTS. و تقویت سیستم ایمنی و فعالیت آنتی اکسیدانی با افزایش فعالیت رادیکالی، اصلاح و کاهش قدرت آنتی اکسیدانی آهن موجب افزایش طول عمر می شود.

اثر ضد پیری گانودرما بر روی انسان یک رمز و راز باقی مانده است، و مکانیسم ضد پیری برای کاربردهای بالینی آن لازم است بیشتر بررسی شود.

 

2019;1182:299-309. doi: 10.1007/978-981-32-9421-9_13.

Anti-aging Effect of Ganoderma (Lingzhi) with Health and Fitness.

Abstract

Although Ganoderma (Lingzhi in Chinese) has been used as an elixir for thousands of years, its anti-aging effects still need to be clarified. Aging is related to immunoregulation, oxidation stress, and free radical product.
Till now, Ganoderma exert life span elongation activities by inhibiting ROS production, lipid peroxidation, and advanced oxidation protein products; increasing production of mitochondrial electron transport complexes, SOD, CAT, GSH and GSH-Px, DPPH, and ABTS radical scavenger activities; and having immunomodulatory and antioxidant activity by increasing radical scavenging activity and ferric reducing antioxidant power.
Ganoderma’s anti-aging effect on human remains a mystery, and its potential mechanisms underlying anti-aging effect for its clinical application still need to be elucidated.

KEYWORDS:

Anti-aging; Free radical; Ganoderma; Immune; Lingzhi; Oxidation

PMID:
31777025
DOI:
10.1007/978-981-32-9421-9_13

 

نقش های نوظهور Ganoderma Lucidum در پیری

گانودرما یا Ganoderma lucidum  یک قارچ است که به عنوان یک تونیک سنتی چینی برای ارتقاء سلامت و طول عمر مورد توجه قرار گرفته است. مشخص شده است که چندین مورد از عصاره گانودرما لوسیوم مانند عصاره اتانول ، عصاره آبی ، عصاره میسلیومی، عصاره محلول در آب از محیط کشت گیاه Ganoderma lucidum mycelia ، Ganodermasides A ، B ، C ، D و برخی از اجزای فعال زیستی Ganoderma lucidum از جمله Reishi Polysaccharide Fraction 3 ، Ganoderma lucidum polysaccharides I، II، III، IV ، پپتید Ganoderma lucidum ، پپتید گانودرما پلی ساکارید ، کل G. lucidum triterpenes و Ganoderic acid C1 می توانند سبب افزایش طول عمر شوند.

اگرچه استفاده از Ganoderma lucidum به عنوان اکسیر جوانی هزاران سال است که وجود دارد ، اما مطالعاتی که نشان دهنده نحوه اثر آن باشد ناچیز است. علاوه بر این ، انواع استخراجها یا اجزای تشکیل دهنده ضد پیری در مقایسه با مقادیر زیادی از عصاره های گانودرما لوسییدوم یا مواد تشکیل دهنده کشف شده بسیار کمی هستند. هدف از این بررسی ، فراهم آوردن زمینه ای برای روشن شدن کامل مکانیسم های بالقوه گانودرما لوسییدوم در زمینه اثر ضد پیری و کاربردهای بالینی آن است.

. 2017 Dec; 8(6): 691–707.
Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0410
PMCID: PMC5758346
PMID: 29344411

Emerging Roles of Ganoderma Lucidum in Anti-Aging

Abstract

Ganoderma lucidum is a white-rot fungus that has been viewed as a traditional Chinese tonic for promoting health and longevity.
It has been revealed that several extractions from Ganoderma lucidum, such as Ethanol extract, aqueous extract, mycelia extract, water soluble extract of the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia, Ganodermasides A, B, C, D, and some bioactive components of Ganoderma lucidum, including Reishi Polysaccharide Fraction 3, Ganoderma lucidum polysaccharides I, II, III, IV, Ganoderma lucidum peptide, Ganoderma polysaccharide peptide, total G. lucidum triterpenes and Ganoderic acid C1 could exert lifespan elongation or related activities.
Although the use of Ganoderma lucidum as an elixir has been around for thousands of years, studies revealing its effect of lifespan extension are only the tip of the iceberg. Besides which, the kinds of extractions or components being comfrimed to be anti-aging are too few compared with the large amounts of Ganoderma lucidum extractions or constituients being discovered.
This review aims to lay the ground for fully elucidating the potential mechanisms of Ganoderma lucidum underlying anti-aging effect and its clinical application.
Keywords: Ganoderma lucidum, anti-aging, antioxidant, immunomodulation, anti-neurodegeneration

اثرات آنتی اکسیدانی و ضد پیری قارچ Ganoderma lucidum در Caenorhabditis elegans

نکات برجسته

• Ganoderma lucidum بیش از هزار سال است که به عنوان داروی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال ، مکانیسم دارویی آن هنوز مشخص نیست.
• ما نشان دادیم که G.lucidum به طور موثری توانایی C.elegans در برابر استرس اکسیداسیون را افزایش داده و طول عمر آنها را افزایش می دهد.
• G.lucidum می تواند مسیرهای مختلف سیگنال را در C.elegans تنظیم کند تا به اقدامات دارویی آن ، از جمله سیگنالینگ ژرمین ، سیگنالینگ mTOR / S6K و محدودیت رژیم منجر شود.

The anti-oxidation and anti-aging effects of Ganoderma lucidum in Caenorhabditis elegans

Highlights

Ganoderma lucidum has been used as a herbal medicine for more than thousand years. However, its pharmacological mechanism is not clear yet.
•We showed that G.lucidum effectively increased the ability of C.elegans against oxidation stress and extended their life-span.
G.lucidum could regulate multiple signal pathways in C.elegans to achieve its pharmacological actions, including germline signaling, mTOR/S6K signaling and diet restriction pathway.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0531556518301992

 


مکانیسم های ضد پیری گانودرما

قارچ Reishi حداقل 2،000 سال به عنوان دارویی استفاده شده است. قارچ از گذشته به عنوان “قارچ جاودانگی  به دلایل خوبی شناخته شده بود. نقش مهمی در ارتقاء سلامتی و طول عمر ، تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر  بیماری های قلبی عروقی و سرطان برخوردار بودند. علم بالاخره این خرد سنتی را تأیید کرده است.

در ابتدا قارچ های Reishi نادر و گران بودند ،، اما امروزه پیشرفت های تکنیک های کشت باعث شده این قارچ های دارویی بیشتر شده و این امر منجر به انفجار تحقیقات در مورد خواص و اجزای آنها شده است.

مطالعات نشان داده اند که قارچ Reishi می تواند به طول عمر بیشتر کمک کند. آنها می توانند به مدیریت برخی از محددیت های  مربوط به سن ، از جمله بیماری های خود ایمنی ، اختلالات عصبی ، دیابت ، بیماری کبد ، سرطان و … کمک کنند.

چگونه است که این قارچ ساده می تواند چنین تأثیرات گسترده ای بر سلامتی داشته باشد؟ به خاطر داشته باشید که تنها یک علت پیری و بیماری وجود ندارد. عوامل بی شماری در این شرایط نقش دارند – به این معنی که برای مبارزه با آنها ، باید از رویکردی چند هدفه با آنها بجنگید. این دقیقاً همان چیزی است که قارچ Reishi را بسیار قدرتمند می کند. قارچ خود دارای صدها مولکول فعال بیولوژیکی است – که همه با هم کار می کنند تا چنین مزایای سلامتی گسترده ای داشته باشند .

محققان سه ترکیب خاص را شناسایی کرده اند که برای تأثیر آنتی اکسیدان  ریشی ضروری است:

پلی ساکاریدها براساس توانایی آنها در جلوگیری از تشکیل غیر طبیعی رگهای خونی و تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن ، اثرات ضد سرطانی دارند. 40،42
تریترپن ها از کبد ، فشار خون و کلسترول محافظت می کنند ، از جمع شدن پلاکت جلوگیری می کنند که منجر به حمله قلبی و سکته مغزی می شود ، با پاسخ های آلرژیک ناشی از هیستامین مقابله می کنند و همچنین دارای فعالیت ضد سرطان هستند .42
پپتید Ganoderma lucidum یک پروتئین منحصر به فرد است که دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای است که هنوز هم مورد مطالعه است

اما آنچه قارچ Reishi را برای بسیاری از جنبه های مختلف سلامت شما مفید می سازد ، تاثیر آن در بسیاری از نقاط هدف مختلف در بدن شماست.  قارچ Reishi تغییرات مهمی را ایجاد می کند که می تواند به افزایش طول عمر آنها کمک کند. عصاره ريشه شناخته شده است که:

از DNA سلولی در مقابل صدمات اکسیدانی که باعث پیری و سرطان می شوند ، محافظت می کند
از DNA میتوکندری و خود میتوکندری ها در برابر آسیب اکسیدان محافظت می کند (که توانایی های تولید انرژی آنها را تضعیف کرده و آنها را ناکارآمد می سازد )، یکی دیگر از دلایل اصلی پیری است. 45-47
سطح و فعالیت یک مجموعه بزرگ از مولکولهای آنتی اکسیدانی داخل سلولی طبیعی را افزایش داده و در نتیجه باعث کاهش اکسیداسیون غشاهای سلولی و اندامک های منجر به پیری و بیماری های مرتبط با آن می شود. 38،48
سلولهای توبولی کلیه را از آسیب اکسیدان که منجر به نارسایی کلیه می شود ، محافظت کنید
افزایش بیان یک ژن طول عمر کلیدی و افزایش طول عمر در گونه های مختلف از مخمرها ، از کرم های ابتدایی ، تا پستانداران مانند موش ها را افزایش دهید. 1،2،50،51

مطالعات متعددی نشان داده اند که ریشی با توجه به ویژگی های آنتی اکسیدانی یکی از قوی ترین قارچ ها است. 52/53 قارچ ریشه ظرفیت آنتی اکسیدان کل را افزایش می دهد ، یک اندازه گیری مهم از قدرت که با آنها در برابر آسیب اکسیدان می جنگید.

در یک مطالعه انسانی ، قارچهای Reishi به داوطلبان سالم داده شد  .ظرفیت آنتی اکسیدان پلاسما به سرعت در 90 دقیقه به اوج خود رسید ، در حالی که ظرفیت آنتی اکسیدان ادرار (اندازه گیری آنچه در بدن وجود دارد) 29 افزایش یافته است. بعد از 3 ساعت هیچ مطالعه شواهدی از سمیت یا عوارض جانبی نشان نداد

Multiple Components Target Aging Mechanisms

Reishi mushrooms have been used for medicinal purposes for at least 2,000 years.37 The mushrooms were known to the ancients as “the mushroom of immortality”37—and for good reason. They had the reputation of promoting health and longevity, boosting the immune system, and reducing the risk of life-shortening conditions such as cardiovascular disease and cancer.38-41 Science has finally validated this traditional wisdom

https://www.lifeextension.com/magazine/2013/2/how-reishi-combats-aging

 


مطلب از منابع داخلی


طی چند دهه گذشته، مطالعات بسیاری در زمینه بررسی صدها ترکیب منحصر بفرد موجود در گیاه دارویی گانودرما لوسیدوم انجام شده است. تنها در سال اخیر، سه ترکیب جدید کشف شده است. با کشف هر ترکیب جدید، کاربرد تازه ای در علوم پزشکی ظاهر می شود.

داده های ارزشمندی درمورد توانایی گانودرما لوسیدوم در افزایش طول عمر، تحریک سلول های عصبی، تخریب سلول های سرطانی و جلوگیری از پیشرفت چاقی ثبت شده است. به عنوان مثال در مطالعه ای که بر روی موش های آزمایشگاهی صورت گرفت، طول عمر میانگین آن ها از ۹ تا ۲۰ درصد افزایش یافت که معادل ۷-۱۶ سال در انسان برآورد می شود.

اگرچه مطالعات در این زمینه کافی نیست، اما اثرات گانودرما لوسیدوم علیه بیماری هایی همچون آسم، آلرژی، بیماری های خودایمنی، آلزایمر، پارکینسون، دیابت، بیماری های کبد و غیره ثابت شده است. علاوه بر ترکیبات پیچیده فراوان موجود در این قارچ، هنوز تلاش بیشتری برای کشف ترکیبات جدید باید صورت گیرد. در این مطالعه، ما چگونگی مقابله این قارچ را با عوامل پیری بیان می کنیم.

چندین ترکیب موثر علیه مکانیسم های پیری

قارچ گانودرما لوسیدوم طی ۲۰۰۰ سال گذشته با اهداف دارویی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این قارچ در طب سنتی با عنوان “قارچ جاودانگی” نامیده می شود. آن ها شهرت فراوانی در ارتقای سلامتی و طول عمر، تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بیماری هایی که موجب کاهش طول عمر می شوند از جمله بیماری های قلبی-عروقی و سرطان دارند. تحقیقات علمی جدید، اعتقادات سنتی را تایید کرده است.

در ابتدا این قارچ نادر و گران بود اما در حال حاضر بواسطه پیشرفت های زیادی که در زمینه کشت این قارچ حاصل شده، منجر به کشف ویژگی ها و اجزای تازه ای شده است. مطالعات نشان داد که گانودرما لوسیدوم موجب افزایش طول عمر می شود. آن ها می توانند به بسیاری از بیماری های مرتبط با سن از جمله بیماری های خود ایمنی، اختلالات عصبی، دیابت، مشکلات کبدی، سرطان و غیره کمک کنند.

چگونه این قارچ ساده می تواند چنین اثرات گسترده ای بر سلامتی داشته باشد؟ به یاد داشته باشید تنها یک دلیل برای پیری و بیماری وجود ندارد. عوامل مختلفی می تواند منجر به بروز این شرایط گردد، از اینرو شما نیاز به رویکرد های چند هدفه برای مبارزه با آن دارید. این دقیقا همان چیزی است که گانودرما لوسیدوم را قدرتمند کرده است. این قارچ شامل صدها ترکیب فعال زیستی می باشد که زمانی که با یکدیگر همکاری داشته باشند، موجب تقویت اثرات آن بر سلامتی می شود.

محققان سه ترکیب عمده مسئول فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد پیری را به شرح زیر می دانند:

 1. پلی ساکارید ها که با جلوگیری از تشکیل عروق خونی غیر طبیعی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی، اثرات ضد سرطانی خود را نشان می دهند.
 2. تری ترپن ها که از کبد، فشار خون پایین و کلسترول محافظت می کنند. از تجمع پلاکت ها که می تواند منجر به حمله قلبی و سکته مغزی شود، جلوگیری می کنند. واکنش های آلرژیک ناشی از هیستامین را برطرف کرده و فعالیت ضد سرطانی از خود بروز می دهد.
 3. پپتید گانودرما لوسیدوم یک پروتئین خاص بوده که خواص آنتی اکسیدانی قوی داشته ولی مکانیسم آن هنوز مشخص نشده است.

اما آن چیزی که گانودرما لوسیدوم را برای جنبه های مختلف سلامتی شما موثر می سازد، عملکرد آن بر اندام های مختلف بدن است. عملکرد های ناشی از این قارچ با تغییرات مهمی که ایجاد می کند، موجب افزایش طول عمر می شود. عصاره های این قارچ دارای فعالیت های زیر می باشند:

 • محافظت از DNA سلولی در برابر آسیب اکسیدانی که می توانند منجر به پیری و سرطان شود.
 • محافظت از میتوکندری و DNA آن در برابر آسیب اکسیدانی که توانایی آن در تولید انرژی کم کرده و به نوبه خود یک دلیل اصلی پیری به شمار می رود.
 • افزایش فعالیت مجموعه ای از مولکول های درون سلولی طبیعی که باعث کاهش اکسیداسیون شده و پیری را به تعویق می اندازد.
 • محافظت از سلول های توبولار کلیوی در برابر آسیب اکسیدانی که می تواند منجر به نارسایی کلیه گردد.
 • افزایش بیان ژن طول عمر و افزایش طول عمر در گونه هایی از جمله مخمر ها، کرم های اولیه، پستانداران مانند موش.

مطالعات متعدد نشان داده که گانودرما قارچی با فعالیت آنتی اکسیدانی بالا می باشد. گانودرما لوسیدوم موجب بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی کل می شود که معیار مهمی در مبارزه با آسیب اکسیداتیو است.

در یک مطالعه انسانی، قارچ گانودرما در دوز ۱۱۰۰ میلی گرم گزینه مناسبی برای سلامتی بوده است. ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما به سرعت طی ۹۰ دقیقه افزایش یافته، در حالیکه ظرفیت آنتی اکسیدانی ادرار (معیاری از آن چه در بدن بوده است) تا ۲۹ درصد طی سه ساعت افزایش یافته است. هیچ مطالعه ای نشانی از سمیت یا عوارض جانبی نشان نداده است.

این قارچ بواسطه مکانیسم عمل های متعددی که دارد، تاثیرات شگرفی بر مشکلات مرتبط با سن دارد. بیایید نگاهی بر برخی از جنبه های امیدوار کننده این تحقیق بیاندازیم.

خبر های داغ گانودرما لوسیدوم و جلوگیری از سرطان

ترکیبات جدیدی از عصاره گانودرما لوسیدوم در حال کشف هستند که تنها در سال ۲۰۱۲، سه ترکیب جدید شناسایی شده است. این ترکیبات شناسایی شده از عصاره گانودرما تاثیرات قابل توجه چند گانه ای از جمله ویژگی های ضدسرطانی از خود نشان دادند.

جذابیت این یافته ها زمانی بیشتر می شود که بر اطلاعات ما در زمینه گانودرما لوسیدوم و تقویت سیستم ایمنی افزوده شود. سلول های سرطانی هر روز در بدن شما تولید می شوند اما سیستم ایمنی بدن شما بطور طبیعی آن ها را یافته و قبل از تبدیل آن ها به سلول های سرطانی پیشرفته و تشکیل تومور، آن ها را از بین می برند.

با افزایش سن، شیوع بیماری های مزمن دیگر و قرار گرفتن در معرض سموم محیطی مختلف (حتی بعضی از داروها) توانایی سیستم ایمنی کاهش می یابد. در این وضعیت اگر حتی یک سلول غیر طبیعی مستعد سرطان از سد تشخیص و تخریب سیستم ایمنی عبور کند، می تواند به سرعت پیشرفت کرده و به یک تومور بدخیم تبدیل گردد.

تجزیه و تحلیل متا بر روی قارچ گانودرما لوسیدوم برای درمان سرطان

نتایج ارزیابی آزمایشات بالینی بر روی این قارچ در درمان سرطان در ژوئن سال ۲۰۱۲ منتشر شد.

درحالیکه اطلاعات کافی در زمینه اثربخشی گانودرما لوسیدوم به تنهایی وجود ندارد، اما زمانی که این قارچ در کنار شیمی درمانی و اشعه توسط بیماران مبتلا به سرطان استفاده شد، بیماران ۵۰ درصد پاسخ بهتری به درمان نشان دادند نسبت به زمانی که به تنهایی تحت شیمی درمانی قرار گرفتند. نتایج مصرف این قارچ در بیماران مبتلا به سرطان نشانگر افزایش سلول های ایمنی بوده است.

ما به دنبال روش های درمانی بهتری در مقابله با بیماری سرطان با توجه به ویژگی های گانودرما لوسیدوم هستیم.

اطلاعات زیادی در زمینه اثرات عصاره گانودرما لوسیدوم در تقویت سیستم ایمنی، بهبود نظارت و حذف سلول های سرطانی از بدن دارد. در اواخر سال ۲۰۱۲ چندین مطالعه نشان داد که مکانیسم عمل این قارچ پیچیده تر و پیشرفته تر از چیزی است که قبلا مورد بحث قرار گرفته است. مکانیسم عملی که گانودرما سلول های سرطانی را شناسایی و به آن ها حمله می کند، پیچیده و موثر است. ما می دانیم که سلول های سرطانی با مخفی کردن نشانگر های سطحی غیر طبیعی خود، به سیستم ایمنی حمله می کنند. این نوع تغییرات مولکولی نه تنها موجب افزایش سلول سرطانی می شوند، بلکه می توانند منجر به عود دوباره بیماری پس از شیمی درمانی شوند.

عصاره های گانودرما لوسیدوم سلول های سرطانی را مجبور کرده که نشانگر های سطحی خود را ظاهر کرده و سپس توسط سلول های کشنده طبیعی، آن ها را از بین می برند. در همین زمان، عصاره ها مولکول های خاصی تولید کرده که به سیستم ایمنی در تخریب سلول های سرطانی کمک می کنند. در نهایت عصاره ها به کمک سلول های کشنده طبیعی در تخریب سلول های سرطانی آمده و میزان دارو های شیمی درمانی را کاهش می دهد.

علاوه بر ویژگی های قابل ملاحظه گانودرما در تقویت سیستم ایمنی، عصاره این قارچ به روش های دیگری هم به سلول های سرطانی حمله  می کند:

 • ترکیبات گانودرما لوسیدوم بخصوص پلی ساکارید ها و تری ترپن ها با مسدود کردن چرخه تولید مثل غیر طبیعی سلول های سرطانی، سرعت رشد تومور ها را محدود می کنند.
 • برخی از این ترکیبات به طور مستقیم برای سلول های سرطانی سمی هستند در حالیکه آسیبی به بافت های سالم وارد نمی کنند.
 • ترکیبات گانودرما مانع فرایند های متاستاز شده و موجب کاهش بیان ژن های درگیر در بقا، تکثیر، تهاجم و متاستاز سلول های سرطانی می شوند.
 • ترکیبات موجود در گانودرما لوسیدوم می توانند باعث آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول های بدخیم شوند.

تمامی این ویژگی ها می تواند منجر به کاهش اندازه و رشد تومور هم در حیوانات و هم انسان گردد. این قارچ تاثیرات قابل ملاحظه ای بر سرطان روده بزرگ داشته است که دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان و زنان می باشد. مطالعات بالینی نشان می دهد که عصاره گانودرما از رشد آدنوم که ضایعات پیش بدخیم موجود در روده بزرگ هستند، جلوگیری می کند.

مزایای قابل توجه گانودرما لوسیدوم

 • مطالعات اخیر نشان می دهد که صدها ترکیب مختلف از این قارچ شناسایی شده که در سه گروه مختلف طبقه بندی می شود و مسئول مبارزه با بیماری های پیچیده ای هستند که با افزایش سن با آن ها روبرو می شویم.
 • عصاره این قارچ باعث افزایش طول عمر در حیوانات آزمایشگاهی بین ۹ تا ۲۰ درصد می شود.
 • گانودرما لوسیدوم توانایی سیستم ایمنی را در مبارزه با سلول های سرطانی افزایش داده و به صورت بالقوه خطر ابتلا به تومور های قابل تشخیص و مرگبار را کاهش می دهد.
 • عصاره های این قارچ می توانند پاسخ های بیش از حد سیستم ایمنی را سرکوب کرده و درنتیجه به بهبود نشانه های آلرژی، آسم و بیماری های خودایمنی کمک کنند.
 • ترکیبات زیستی فعال موجود در گانودرما لوسیدوم مبارزان مناسبی در نبرد علیه بیماری هایی همچون چاقی، دیابت، بیماری های کبدی و تخریب کننده اعصاب هستند.
 • اگر بخواهیم ترکیبی را به عنوان یک مکمل مناسب در مبارزه با انواع بیماری های پیچیده معرفی کنیم، قطعا گانودرما لوسیدوم نامزد مناسبی خواهد بود.

گانودرما لوسیدوم باعث تعدیل سیستم ایمنی می شود

این قارچ شهرت بسیاری در بهبود وضعیت سیستم ایمنی از آن خود کرده است. توانایی آن در تقویت سیستم ایمنی، علت اصلی خاصیت ضد سرطانی و مبارزه با انواع عفونت ها می باشد. از طرفی دیگر باید از واکنش بیش از حد سیستم ایمنی جلوگیری کرد که خود علت اصلی بیماری های خودایمنی مانند آلرژی محسوب می شود. گانودرما توانایی زیادی در تعدیل سیستم ایمنی از خود نشان می دهد. مطالعات نشان داده است که این قارچ می تواند پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی در شرایطی مانند آلرژی، آسم و بیماری های خودایمنی را کاهش دهد.

پلی ساکارید ها و تری ترپن های موجود در گانودرما در مواجهه با شرایطی که منجر به التهاب و واکنش های بیش از حد سیستم ایمنی می گردند، نقش دارند.

عصاره های گانودرما از آزاد شدن هیستامین از سلول های ایمنی خاص به نام “ماست سل” ها جلوگیری می کنند. آن ها توانایی کاهش فعالیت در سلول های عصبی دارند که باعث انتقال احساس خارش به مغز پس از نیش پشه یا تحریک خارشی مشابه می شود.

در مدل های حیوانی، عصاره های گانودرما قادر به کاهش علائم مربوط به آلرژی مانند التهاب مخاط بینی (آبریزش بینی، خارش) و نیش پشه هستند. مطالعات همچنین نشان داد که عصاره ها می توانند موجب کاهش پاسخ دهی مجاری هوایی “پاسخ عضلات صاف در برونش های ریه” شوند که عامل ایجاد حملات آسم هستند. این عصاره ها عدم تعادل سیستم ایمنی را که می تواند منجر به بروز بیماری های خودایمنی شود را کنترل می کنند.

گانودرما لوسیدوم از سیستم عصبی محافظت می کند

عصاره گانودرما لوسیدوم با تحریک تولید فاکتور های رشد عصبی، تولید سلول های عصبی سالم را تقویت کرده و موجب بهبود عملکرد میتوکندری می شوند.

ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی این قارچ، آن را به گزینه مناسبی برای جلوگیری از بیماری های تخریب کننده اعصاب از جمله آلزایمر و پارکینسون تبدیل کرده است. هر دوی این بیماری ها تحت تاثیر استرس اکسیداتیو و التهاب قرار می گیرند.

تری ترپن ها و پلی ساکارید های موجود در این قارچ تاثیر اکسیداتیو پروتئین های مخرب مانند پروتئین Abeta که عامل اصلی بیماری آلزایمر می باشد را کاهش می دهد. همچنین از سلول های مغزی در برابر التهاب منجر به بیماری پارکینسون محافظت می کنند.

مطالعات نشان می دهد که استفاده از گانودرما به عنوان مکمل، تاثیر بسزایی در قربانیان سکته مغزی دارد. در ابتدا با کاهش ناحیه آسیب دیده مغز، به بهبود ویژگی های رفتاری و عملکردی ناشی از سکته کمک می کند. دوم، گانودرما از بافت مغزی در برابرآسیب هیپوکسی/خونرسانی مجدد “دو ضایعه ناشی از کمبود اکسیژن” محافظت می کند که در نتیجه اکسیداسیون بیش از حد در مغز قربانیان سکته مغزی ایجاد می شود.

با روشن شدن مزایای ارزشمند این قارچ، اثرات آن بر اختلالات شناختی مربوط به دیابت بهتر قابل درک است. در مطالعات حیوانی، اسپور گانودرما لوسیدوم موجب کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت و اختلال عملکرد میتوکندری در هیپوکمپ می شود که از علل اصلی پردازش مغز است.

ارتباط گانودرما با چاقی

چاقی یکی از معضلات سلامتی امروز در جهان است که یکی از مهمترین عوارض آن دیابت نوع ۲ می باشد. شرایطی که تحت عنوان یک بیماری واحد با نام ” diabesity” که ترکیب دیابت و چاقی است، نامیده می شود. ثابت شده است که این قارچ در مبارزه با طیف وسیع این بیماری کاربرد دارد.

مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که پلی ساکارید ها و تری ترپن های موجود در این قارچ با جلوگیری از پیشرفت سلول های چربی جدید از سلول های پیش ساز، ذخیره بیش از حد چربی در افراد چاق را محدود می کند. عصاره ها همچنین اثرات مطلوبی بر پروفایل چربی ها (کلسترول و تری گلیسرید ها) دارند که در افراد مبتلا به دیابت و چاقی افزایش یافته و از عوامل بروز بیماری های قلبی-عروقی محسوب می شوند.

عصاره ها با مکانیسم عمل های مختلف می توانند قند خون را کاهش دهند. گانودرما آنزیم آلفا-گلوکوزیداز “آنزیم اصلی تبدیل نشاسته به قند” را مهار می کند. مهار این آنزیم از افزایش شدید گلوکز پس از مصرف غذا جلوگیری می کند که در سنین بالا بسیار خطرناک است. آن ها همچنین تخریب ناشی از محصولات نهایی گلیکاسیون (AGEs) را محدود می کنند. AGEs پروتئین هایی هستند که اشکال در عملکرد آن ها موجب التهاب و پیری می شود.

مطالعات نشان می دهند که کاهش قند خون بواسطه مصرف گانودرما به صورت مکمل، عوارض ناشی از دیابت مانند بیماری کلیوی را کاهش می دهد. عصاره های این قارچ با تقویت عملکرد آنتی اکسیدانی، به بهبود زخم در افراد دیابتی کمک می کند.

گانودرما از کبد محافظت می کند

کبد شما بطور مستقیم تحت تاثیر سموم مختلف محیطی و مولکول های مخرب تولید شده در بدن است. اگرچه کبد به خوبی بواسطه سیستم های سم زدایی و آنتی اکسیدانی خود محافظت می شود اما اکسیداسیون و التهاب در نهایت ممکن است باعث ایجاد آسیب هایی گردد و با افزایش سن موجب کاهش عملکرد کبد، افزایش عوارض ناشی از تجمع سموم، فیبروز و سرطان شود. خوشبختانه گانودرما لوسیدوم بطور مستقیم از کبد در برابر این تهدیدات محافظت می کند.

مطالعات نشان داده است که حیوانات پیش تیمار شده با اسپور گانودرما لوسیدوم در برابر کادمیوم-فلزی بسیار سمی که می تواند موجب نارسایی کبد شود-مقاوم بودند. محققان دریافتند که اسپورها تجمع کادمیوم در کبد را کاهش داده، در حالیکه فلز سمی را به داخل ماتریس مایع سلولی هدایت می کنند. پس از آن، اسپور های قارچ تولید پروتئین های متصل به کادمیوم را افزایش داده و موجب خروج سم از بدن می شوند.

عصاره های قارچ گانودرما از بافت کبدی در برابر عوارض سمی حاصل از عفونت های باکتریایی محافظت می کند. در حیوانات مورد مطالعه با چنین عفونت هایی، پلی ساکارید های گانودرما لوسیدوم التهاب در سلول های کبدی را مهار می کند. مطالعات دیگر نشان می دهد که پلی ساکارید ها پس از عفونت، سیستم آنتی اکسیدانی کبد را به حالت عادی خود بر می گردانند، در حالیکه آنزیم های کبدی که موجب تولید استرس اکسیداتیو بیش از حد می شوند را مهار می کنند. گانودرما همچنین آنزیم بتا-گلوکورونیداز را مهار می کند، این آنزیم در بسیاری از بیماری های کبدی همچون التهاب، سیروز و زردی افزایش می یابد.

یکی دیگر از کاربرد های بالقوه این قارچ در وضعیتی به نام فیبروز کبدی است که مرحله نهایی بیماری کبد چرب غیر الکلی قلمداد می شود. آمار ها نشان می دهد کبد چرب غیر الکلی یکی از رایج ترین بیماری های کبدی محسوب می شود که حدود ۳۰-۲۰ درصد جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در یک مدل حیوانی مبتلا به فیبروز کبدی، درمان با عصاره گانودرما لوسیدوم موجب بازگشت بیماری حتی پس از تشخیص آن شده است. این یک نتیجه فوق العاده است زیرا در اکثر موارد، بیماری های کبدی که تا مرحله فیبروز پیشرفت می کنند، غیر قابل برگشت هستند.

خلاصه

قارچ گانودرما لوسیدوم کاربرد گسترده ای در پیشگیری و درمان طیف وسیعی از بیماری های مرتبط با سن دارد. با آرایش مولکولی متفاوتی که دارند، اقدامات زیادی علیه مشکلات مربوط به پیری انجام می دهند. به وضوح در تحقیقات مختلف نشان داده شده که این قارچ در موش های آزمایشگاهی قادر به افزایش طول عمر از ۹ تا بیش از ۲۰ درصد بوده است که معادل ۱۶-۷ سال در مدل انسانی برآورد می شود.

همچنین در مطالعات مختلف فعالیت ضد سرطانی قوی گانودرما لوسیدوم ثابت شده است. این قارچ به سلول های ایمنی بدن کمک می کند تا سلول های سرطانی را قبل از تبدیل به تومور های خطرناک، پیدا کرده و آن ها را از بین ببرند.

در نهایت، مطالعات بیانگر این موضوع هستند که عصاره های گانودرما لوسیدوم نقش مهمی در جلوگیری و کاهش شدت بیماری هایی همچون آسم، آلرژی و بیماری های خودایمنی دارند، از طرف دیگر از بدن در برابر بیماری های تخریب کننده اعصاب، چاقی، دیابت و انواع مختلف بیماری های کبدی محافظت می کنند.


اثرات ضد پیری مرتبط با قارچ گانودرما

در حدود  25٪ اتانول (EGL) از قارچ گانودرما استخراج می‌شود که اثر ضد پیری آن در حیوانات اثبات شده است. همچنین اتانول دارای چندین اثر مرتبط با پیری است که از کاربرد بالینی آن به عنوان داروی ضد پیری پشتیبانی می‌کند.

پیری باعث اختلال در عملکرد میتوکندری، تولید ROS بیش از حد و فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی می‌شود. اتانول می‌تواند در بدن موش‌ها، قلب، کبد و مغز را در برابر پیری ، عمدتاً از طریق اثر آنتی‌اکسیدانی محافظت کند. استفاده از اتانول استخراج شده از قارچ گانودرما در بدن موش های سالم نشان داده است که این ماده سطح ROS را برای تاخیر در روند پیری کاهش می‌دهد.

اختلال عملکرد آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان باعث افزایش سرعت روند پیری می‌شود، زیرا آن‌ها اولین خط دفاع برای محافظت از ماکرومولکول‌های بیولوژیکی در برابر استرس اکسیداتیو هستند. اتانول می‌تواند فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در میتوکندری‌های قلب، کبد و مغز را افزایش دهد.

توابع مرتبط EGL برای مقابله با پیری

اثرات ایمنی مجدد در اتانول استخراج شده از قارچ گانودرما عمدتاً به عنوان بازدارنده می‌تواند آسیب‌های مغزی را کاهش دهد و پیشرفت بیماری آلزایمر یا بیماری پارکینسون را کند سازد.

همچنین این ماده با اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد تومور خود می‌تواند آپوپتوز را در سلول‌های سرطانی انسان ایجاد نماید و مقاومت و ایمنی سلول‌ها را در برابر اینگونه بیماری‌ها افزایش دهد.

تا اینجا تنها به بخش کوچکی از اثرات یکی از ماده‌های استخراج شده از دل قارچ گانودرما اشاره شد اما برای توضیحات بیشتر در مورد این گیاه جادویی باید مقالات بعدی درباره ی این گیاه نیز مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به کاربرد بالقوه آن به عنوان یک داروی ضد پیری، به طور عمده درباره خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و ضد نوروزی صحبت خواهیم کرد، که با هدف این بررسی هماهنگ است.


خواص قارچ گانودرما بر روی پوست

به طور کلی پوست انسان همیشه در معرض صدماتی است که از طرف عوامل محیطی ممکن است بر آن وارد شود، مثل نور خورشید، دود سیگار و دود قلیان، آلودگی‌های هوا و … که به سرعت بر روی پوست تاثیرات مخرب می‌گذارد و باعث چین و چروک، لکه، پیری زودرس و … می‌شود.

یکی از موادی که به وضوح تاثیر مثبت آن بر روی پوست مشاهده شده است و مانع اثرات منفی رادیکال‌های آزاد مثل اشعه ماورابنفش بر روی پوست می‌شود، قارچ گانودرما است که به دلیل دارای آنتی‌اکسیدان‌ برای جلوگیری از اثرات مخرب این رادیکال‌ها بر روی پوست، بسیار مفید است. قارچ گانودرما دارای یک نمونه شکر طبیعی به اسم  بتاگلوکان است که باعث نرم شدن پوست‌های خشک می‌شود و زخم‌های پوستی را نیز ترمیم می‌کند.

از طرفی قارچ گانودرما به نوعی، یک داروی ضد آلرژی برای پوست به حساب می‌آید. این قارچ دارای موادی به اسم تری‌تپین‌ها است که از حساسیت‌های پوستی که بر اثر واکنش حساسیتی به غذا و داروها، بر روی پوست به وجود می آید، جلوگیری می‌کند.

همینطور حاوی پلی ساکاریدهایی است که باعث تقویت آنتی بادی‌ها در بدن است. این آنتی‌بادی ها ویروس‌ها و باکتری‌هایی که باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی می‌شوند، می‌جنگند.

از دیگر خواص قارچ گانودرما برای پوست این است که از به وجود آمدن لک و جوش بر روی پوست جلوگیری می‌کند. با مصرف این قارچ، رطوبت و همین طور روغن کافی برای پوست مهیا می‌شود، به همین دلیل پوست در مقابل آلودگی‌هایی که با آن در تماس است، مقاومت می‌کند.

برای درمان جوش‌های پوستی، می‌توانید مقداری از قارچ گانودرما را له کنید و بر روی محلی که جوش زده است بگذارید. تاثیر این قارچ بر روی جوش و آکنه بسیار سریع و شگفت انگیز است.

قارچ گانودرما لوسیدوم، این قدرت را دارد که گردش خون را در بدن افزایش دهد و به این ترتیب در زیر پوست کششی ایجاد می کند و باعث می‌شود که  پوستی صاف و روشن داشته باشیم.

خواص قارچ گانودرما در پیری زودرس

پوست، بزرگترین قسمت بدن است که در معرض آلودگی‌ها و مشکلات و صدمات محیطی قرار می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود که دچار پیری زودرس و چین و چروک شود.

تحقیقات پزشکان و دانشمندان بر روی قارچ گانودرما نشان داده است که با ویتامین‌های خاص و زیادی که در این قارچ وجود دارد، می‌تواند مانعی بسیار محکم برای پیری زودرس باشد. این گیاه دارای آنزیم‌هایی است که اثرات عوامل مخرب محیطی بر روی پوست ( رادیکال‌های آزاد مثل دود و اشعه ماوراءبنفش و …) را خنثی می‌کند و بافت‌های پوستی از بین رفته را تقویت و ترمیم می‌کند و عملیات ایجاد کلاژن را بهبود می‌بخشد.

در ترکیب قارچ گانودرما، یک نوع ماده به اسم اسید گانودرمیک و پروتئین L Z -8 وجود دارد که خواص بسیار قوی ضد التهاب و ضدحساسیت برای پوست دارد. وقتی این دو با هم در تعادل باشند، سیستم گردش خون را در بدن تقویت می‌کنند و باعث جوان‌سازی و جلوگیری از پیری زودرس پوست می‌شوند.

همچنین این دو عامل باعث تقویت سیستم ایمنی پوست می‌شوند که کاهش تاثیر مخرب عوامل بیرونی مثل دود و نور خورشید و …  بر روی پوست را به همراه دارد که این عملیات نیز از پیری زودرس پوست، پیشگیری می‌کند.

تحقیقاتی که توسط پزشکان انجام گرفته است،نشان می‌دهد که قارچ گانودرما، حاوی مقدار زیادی بتاگلوکان است و مزایای زیادی برای زیبا و سرزنده کردن پوست دارد. از جمله اینکه خواص درمانی با اپیتلیالیزاسیون مجدد که در مراقبت‌های بعد از لیزر، به بازسازی کلاژن کمک می‌کند تا از به وجود آمدن چین و چروک بر روی پوست جلوگیری کند و خاصیت ارتجاعی پوست را تقویت کند.

همچنین قارچ گانودرما تقویت کننده هیدراتاسیون‌هایی است که باعث بهبود بافت پوست می‌شود و خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارد که باعث می‌شود از بروز پیری در پوست جلوگیری شود.

از دیگر خواص قارچ گانودرما که به صورت آنی و فوری جواب می دهد؛ مانند هیدراتاسیون، استحکام و الاستیسیته برای پوست است. با توجه به مطالب فوق خواص قارچ گانودرما در پیری زودرس و پیشگیری از آن، یکی از مهمترین فوائد اثبات شده‌ی این قارچ دارویی محسوب می‌شود.

 


برچسب ها

خرید قارچ گانودرما، فروش قارچ گانودرما، فروش عمده قارچ گانودرما، قرص قارچ گانودرما، طرز تهیه دمنوش قارچ گانودرما، عصاره قارچ گانودرما،‌ سایت اصلی گانودرما، تولید کننده گانودرما، تولید کننده گانودرما در ایران، فروشنده گانودرما، فروشنده گانودرما، تلفن فروشنده گانودرما، آیا گانودرمای تولید شده در ایران اصل است؟، صادرات قارچ گانودرما،‌ کشت قارچ گانودرما، عمل آوری قارچ گانودرما، فرِآوری قارچ گانودرما، کشت مصنوعی گانودرما، گانودرمای طبیعی، محل فروش قارچ گانودرما، گانودرما از کجا بخریم، قهوه گانودرما را از کجا بخریم،شرکت تولید قارچ گانودرما در ایران، روش تهیه کرم گانودرما، نمایندگی قارچ گانودرما، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج، کلاهبرداری گانودرما، مرکز خرید گانودرما اصل، شرکت تولید قارچ گانودرما در کرج، شرکت تولید قارچ گانودرما در تهران، فروش گانودرما، خرید قارچ گانودرما، خرید گانودرما، فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما تازه،‌ کپسول گانودرما، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران،محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما، خرید کپسول گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت قهوه گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ پرورش و فروش مستقیم قارچ گانودرما لوسیدوم و انواع قارچ‌های دارویی زیر نظر جهاد کشاورزی و با مجوز رسمی، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ایران، بزرگترین عرضه کننده قارچ گانودرما لوسیدوم در ایران، تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌ تاثیر گانودرما روی روح و روان،‌ راهنمای جامع خرید گانودرما و قهوه گانودرما، گانودرمای اصل و دارای مجوز را از کجا تهیه کنیم؟، روش مصرف گانودرما و عوارض آن چیست؟ ، شامپو و صابون گانودرماچیست؟، خرید اینترنتی گانودرما لوسیدوم، تولید و عرضه قارچ گانودرما لوسیدوم زیر نظر متخصصان مجرب،‌ قارچ خالص گانودرما لوسیدوم پرورشی مطمئن‌ترین و به صرفه‌ترین نوع گانودرما،‌ مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ، فروش پستی و اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم با قیمت مناسب در تهران و کرج، گانودرما برای فشار خون، گانودرما برای درمان زگیل تناسلی، مرکز فروش و مشاوره رایگان تمامی محصولات اصلی قهوه و قارچ گانودرما در تهران، خرید قارچ گانودرمادیجی کالا، مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ،‌ خرید قهوه فوری سوپریم دکتر بیز،  خرید  اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما برای مصارف درمانی، فروش قارچ گانودرما لوسیدوم ارسال به سراسر کشور، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص) پخش در تمامی استان های کشور،‌ قارچ دارویی گانودرمابا کافه موکا، خرید قارچ گانودرما لوسیدوم خالص ، خرید پودر قارچ گانودرما لوسیدوم خالص،‌ نماینده رسمی فروش قارچ گانودرما (اصل و با تائیدیه سازمان غذا و دارو کشور )، فروش کپسول گانودرما، فروش کپسول قارچ گانودرما، خرید قارچ ریشی، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، پودر گانودرما، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، گانودرما، شیتاکه، قیمت قارچ گانودرما در ایران، قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌ فروش عصاره گانودرما. پودر گانودرما، اسلایس گانودرما، گانودرما تازه، درمان زگیل تناسلی، خرید قرص گانودرما، خرید گانودرما در اصفهان، خرید گانودرما در شیراز، خرید گانودرما در یزد، خرید گانودرما در کرج، قیمت کپسول گانودرما،‌مضرات قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران، خرید قهوه گانودرما، طبع گانودرما، گانودرمای ژاپنی، گانودرمای اصل، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران با بهترین قیمت،‌ پادشاه گیاهان، گیاه پادشاهان،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما برای زگیل تناسلی، بزرگترین پرورش دهنده و عرضه کننده قارچ گانودرما در کشور،‌ قارچ گانودرما لوسیدوم، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص)،‌ عرضه مستقیم شربت قارچ کامبوجا درجه یک و با کیفیت عالی،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ قهوه گانودرما دکتر بیز، روش های مصرف گانودرما، کاهش فشار خون با قارچ،‌ کاهش فشار خون با گانودرما، شیتاکه دکتر مهدیزاده، عصاره گانودرما،  گانودرما دکتر مهدیزاده،  گانودرمای جنگلی، قهوه گانودرما، گانودرمای اصل،  گیاه جاودانگی،  انواع گانودرما، خرید گانودرما، خرید گانودرما در تهران، خرید گانودرما در مشهد، داروی جاودانگی، درمان سرطان، عصاره گانودرما، فیلم روش مصرف گانودرما،‌ فروش قرص گانودرما، فروش کپسول گانودرما، فروش گانودرما، قرص گانودرما، کپسول گانودرما، گیاه ضد سرطان،‌ قرص ضد سرطان، داروی ضد پیری، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، خرید گنودرما، فروش گنودرما، پودر شیتاکه، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، فروش کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرمادر تهران، پخش کپسول گانودرما، خرید و فروش کپسول گنودرما، کپسول اصل گانودرما، قرص گانودرما، قرص گنودرما، قرص اصلی گانودرما، خرید کپسول گانودرما در ایران، داروخانه کپسول گانودرما،

خرید و فروش گانودرما، اصل ماشمیکس، قرص ماشمیکس، قرص گنودرما،

زمان مصرف قارچ گانودرما،  بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما، طریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،‌ تاثیر گانودرما روی کچلی، تاثیر گانودرما روی بی خوابی،‌ تاثیر گانودرما روی خودکشی، تاثیر گانودرما روی افسردگی،نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز،‌ طریقه مصرف گانودرما برای پیسی،‌ طريقه استفاده قارچ گانودرما،‌  طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،

بهترین زمان مصرف قارچ گانودرما،‌ بهترین روش مصرف گانودرما،‌ عوارض قهوه گانودرما،‌ اطلاعات قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ طرز مصرف گانودرما، قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم، خرید قهوه گانودرما،خرید قهوه گانودرما دیجی کالا،‌ خرید قهوه گانودرما در مشهد،‌ خرید قهوه گانودرما در اصفهان، قیمت قهوه گانودرما بیز،‌ قیمت قهوه گانودرما در بازار،‌ نمایندگی قهوه گانودرما، قیمت گانودرما در ایران،‌ قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت+قارچ+دارویی+گانودرما،‌ مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌اطریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،  مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز، طریقه مصرف گانودرما برای پیسی، بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،‌ طرز تهیه قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ فیلم نحوه مصرف قارچ گانودرما،

فروش قارچ گانودرما در شیراز، فروش قارچ گانودرما در اصفهان، فروش قارچ گانودرما در تبریز، فروش قارچ گانودرما در مشهد، فروش قارچ گانودرما در کرمان، فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌

خرید قارچ گانودرما در شیراز، خرید قارچ گانودرما در اصفهان، خرید قارچ گانودرما در تبریز، خرید قارچ گانودرما در مشهد، خرید قارچ گانودرما در کرمان، خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در همدان،‌ خرید قارچ گانودرما در کرج،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ خرید قارچ گانودرما در رشت،‌ خرید قارچ گانودرما در ساری،‌ خرید قارچ گانودرما در گرگان،‌ خرید قارچ گانودرما در شیراز،‌ خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در اهواز،‌

چگونه قارچ گانودرما را مصرف کنیم؟، عوارض مصرف قارچ گانودرما، عوارض مصرف قارچ گنودرما،

مضرات مصرف قارچ گانودرما، مضرات مصرف قارچ گنودرما،مزایای مصرف قارچ گانودرما، مزایای مصرف قارچ گنودرما،

قیمت قارچ گانودرما در شیراز، قیمت قارچ گانودرما در اصفهان، قیمت قارچ گانودرما در تبریز، قیمت قارچ گانودرما در مشهد، قیمت قارچ گانودرما در کرمان، قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در همدان،‌ قیمت قارچ گانودرما در کرج،‌ قیمت قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما در رشت،‌ قیمت قارچ گانودرما در ساری،‌ قیمت قارچ گانودرما در گرگان،‌ قیمت قارچ گانودرما در شیراز،‌ قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در اهواز،‌

نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اصفهان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تبریز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در مشهد، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرمان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌فروش قارچ گانودرما در ایران، تاثیر گانودرما روی پرستات،‌ تاثیر گانودرما روی پروستات، تاثیر گانودرما روی Prostate، تاثیر گانودرما روی سرطان پرستات،‌تاثیر گانودرما روی عفونت پرستات،

درمان زگیل تناسلی،‌درمان زگیل تناسلی با قارچ، درمان زگیل تناسلی با شیتاکه، درمان زگیل تناسلی با ماشمیکس، درمان زگیل تناسلی با گانودرما،

مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ قارچ گانودرما را از کجا تهیه کنیم،

تاثیر گانودرما روی بیماری های کلیه، تاثیر گانودرما روی سنگ کلیه، تاثیر گانودرما روی عفونت کلیه، تاثیر گانودرما روی دفع پروتین کلیه، تاثیر گانودرما در افزایش طول عمر، تاثیر گانودرما روی پیری، تاثیر گنودرما در افزایش طول عمر،‌تاثیر شیتاکه در افزایش طول عمر،

تاثیر گانودرما روی ویتیلیگو،‌‌ تاثیر گنومیکس روی ویتیلیگو، تاثیر ماشمیکس روی ویتیلیگو، تاثیر قارچ روی ویتیلیگو،‌ تاثیر گانودرما روی پیسی،

تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌تاثیر ریشی روی میل جنسی، تاثیر گانودرما روی تمایل جنسی، تاثیر گانودرما روی شهوت، تقویت میل جنسی با کمک قارچ گانودرما،  داروی طبیعی برای تقویت میل جنسی،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ ها،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ کامبوچا،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ گنودرما،‌تاثیر گانودرما روی شهوت،

 تاثیر گانودرما روی کبد،‌ تاثیر گنودرما روی کبد،‌ تاثیر ریشی روی کبد،‌ تاثیر قارچ جاودانگی روی کبد، تاثیر قارچ های دارویی روی کبد،

تاثیر گانودرما روی سرطان پروستات، تاثیر گانودرما روی سرطان مثانه، گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما لوسیدوم چیست،‌ طریقه مصرف قارچ گانودرما، قارچ گانودرما را کجا بفروشیم، فروش عمده قارچ گانودرما،

مقالات مرتبط رو حتما ببینید