تاثیر گانودرما روی صرع

صرع

در سراسر جهان حدود 60 میلیون بیمار صرعی وجود دارد [1] و تقریباً 80٪ آن ها در مناطق در حال توسعه هستند. بیماری است که می تواند به طور جدی بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد و یک مبارزه جهانی علیه صرع مورد نیاز است. صرع را می توان با دارو کنترل کرد ، به عنوان مثال ، 75٪ بیماران به خوبی به درمان فنوباربیتال پاسخ می دهند.

صرع

 

علت بیماری

پس از یک سال درمان با والپروات سدیم ، 42٪ بیماران تشنج نداشتند و 84٪ بیماران حداقل 50٪ کاهش فراوانی تشنج داشتند. با این حال ، بیشتر داروها عوارض جانبی روی عملکرد مغز دارند. به عنوان مثال تغییر خلق و خو یا عملکرد عصبی شناختی. کاهش تحریک نورون و مهار فعالیت طبیعی. بنابراین ، یافتن داروی موثر تر با عوارض جانبی کمتر از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بخش به ترجمه مقالات علمی که در زمینه تاثیر گانودرما روی صرع چاپ شده است می پردازیم:


اثر ضد صرعی پلی ساکاریدهای Ganoderma Lucidum

Anti-Epileptic Effect of Ganoderma Lucidum Polysaccharides by Inhibition of Intracellular Calcium Accumulation and Stimulation of Expression of CaMKII α in Epileptic Hippocampal Neurons

هدف

برای بررسی مکانیسم اثر ضد صرعی پلی ساکاریدهای Ganoderma lucidum (GLP) ، تغییرات کلسیم داخل سلولی و بیان CaMK II α در یک مدل از سلول های عصبی صرع بررسی شد.

روش

سلول های عصبی اولیه هیپوکامپ به:

1) گروه کنترل ، سلولهای عصبی با محیط Neurobasal به مدت 3 ساعت کشت شدند.

2) گروه مدل I: سلول های عصبی به مدت 3 ساعت با محیط آزاد + Mg2 انکوبه شدند.

3) گروه مدل II: سلولهای عصبی به مدت 3 ساعت با محیط آزاد + Mg2 انکوبه شدند سپس 3 ساعت دیگر با محیط نرمال کشت شدند. 4) گروه GLP I: سلولهای عصبی با محیط آزاد Mg2 + حاوی GLP (mg / ml 375/0) به مدت 3 ساعت انکوبه شدند.

5) گروه GLP II: سلولهای عصبی به مدت 3 ساعت با محیط آزاد + Mg2 انکوبه شدند سپس 3 ساعت دیگر با یک محیط کشت طبیعی حاوی GLP کشت داده شدند. بیان پروتئین CaMK II α با وسترن بلات بررسی شد. گردش Ca2 + در سلولهای عصبی با استفاده از Fluo-3 / AM مورد بررسی قرار گرفت که به محیط جایگزین اضافه شد و گردش Ca2 + تحت میکروسکوپ کانفوکال اسکن لیزر مشاهده شد.

نتایج

بیان CaMK II α در گروه های مدل کمتر از گروه کنترل بود ، با این حال ، در گروه های GLP ، بالاتر از مشاهده شده در گروه مدل بود. شدت فلورسانس Ca2 + در گروه GLP I پس از 30 ثانیه به طور قابل توجهی پایین تر از آن در گروه مدل I بود . در حالی که در گروه GLP II ، بعد از 5 دقیقه به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه مدل II کاهش یافت.

نتیجه

پلی ساکاریدهای Ganoderma Lucidum ممکن است مانع از اضافه بار کلسیم شده و بیان CaMK II α را برای محافظت از سلول های عصبی صرع تقویت کند.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092074


بررسی سوابق تاثیر گانودرما روی صرع

A retrospective study of Ganoderma Lucidum Spore Powder for patients with epilepsy

این مطالعه ابتدا امکان سنجی و ایمن بودن پودر اسپور Ganoderma Lucidum (GLSP) را برای درمان بیماران مبتلا به صرع بررسی کرد.

هجده بیمار واجد شرایط مبتلا به صرع انتخاب شدند. همه آنها به مدت 8 هفته تحت درمان قرار گرفتند. بررسی اصلی شامل دفعات تشنج هفتگی بود. بررسی ثانویه شامل هر قسمت تشنج و کیفیت زندگی بود که توسط کیفیت زندگی در صرع -31 (QOLIE-31) و همچنین عوارض جانبی (AE) اندازه گیری شد.

پس از درمان ، GLSP در مقایسه با قبل از درمان می تواند به طور قابل توجهی فرکانس هفتگی تشنج را کاهش دهد (04/0 = P). با این حال ، GLSP تأثیر امیدوار کننده ای در هر قسمت از تشنج (0.13 = P) و کیفیت زندگی ، با مقیاس QOLIE-31 (11/0 = P) اندازه گیری نمی کند. علاوه بر این ، فقط AEs جزئی در طول دوره درمان رخ داده است.

نتایج این مطالعه نشان داد که GLSP ممکن است برای کاهش فرکانس هفتگی تشنج موثر باشد. برای تأیید این نتیجه هنوز به مطالعات بیشتری نیاز است.
واژه های کلیدی: اثر ، صرع ، پودر اسپور

GLSP

مطالعات قبلی گزارش کرده اند که ممکن است از GLSP برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند سرطان پروستات ، سرطان پستان و همچنین صرع استفاده شود. [27-30] متأسفانه ، هیچ مطالعه بالینی اثر و ایمن بودن GLSP را برای درمان بیماران مبتلا به صرع گزارش نکرده است. . علاوه بر این ، بسیاری از مطالعات حیوانی از GLSP برای درمان صرع پشتیبانی می کنند.

و به یک اثر امیدوار کننده دست یافته اند. [11-24] نتایج مطالعه حیوانی قبلی نشان داده است که GLSP می تواند بیان NF-kB در مغز و N-cadherin را مهار کند. در نورون های هیپوکامپ در موش دارای صرع،  می تواند بیان نوروتروفین -4 را در نورون های هیپوکامپ افزایش دهد.

اثرات

مطالعه دیگر همچنین نشان داد که GLSP با مهار Ca2 + انباشته شده در نورون های هیپوکامپ صرع دارای اثرات ضد صرعی است و همچنین می تواند بیان CaMK IIα را تحریک کند. [14]  اگرچه هیچ مطالعه بالینی اثر GLSP را بررسی نکرده است ، اما نتایج این مطالعات حیوانی نشان دهنده پتانسیل GLSP در درمان صرع است.

این اولین مطالعه ای است که به صورت گذشته نگر اثر و ایمن بودن GLSP را برای درمان بیماران مبتلا به صرع بررسی می کند. نتایج نشان داد که GLSP می تواند به طور قابل توجهی فرکانس هفتگی تشنج را کاهش دهد. با این حال ، نمی تواند هر قسمت از تشنج را کاهش دهد. این قارچ کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع را بهبود بخشد.

این مطالعه دارای سه محدودیت است :
  • اول ، اندازه نمونه کاملاً کوچک بود و در این مطالعه از گروه کنترل استفاده نشده است. بنابراین ، این مطالعه فقط اثر امکان سنجی را بررسی کرده و ممکن است شواهد محدودی راجع به عملکرد بالینی ارائه دهد.
  • دوم ، دوره درمان فقط 8 هفته است و نسبتاً کوتاه است ، که ممکن است تأثیر واقعی GLSP در درمان صرع را تحت تأثیر قرار دهد.
  • سوم ، این مطالعه شامل ارزیابی های پیگیری پس از توقف درمان نبود. بنابراین ، مطالعات آینده باید شواهد قدرتمندتری را با طراحی آزمایش کنترل شده تصادفی و دوره درمان طولانی تر ارائه دهند.

مقاله تاثیر داروهای گیاهی رو صرع

The effects of herbal medicine on epilepsy

بخشی از مقاله که در مورد گانودرما است:

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum is a popular traditional herbal medicine for ailments in traditional Chinese medicine. Some studies conducted by a research team have revealed that Ganoderma lucidum spore has antiepileptic properties in in vivo and in vitro studies [2427].

Ganoderma lucidum spore inhibits the expression of NF-κB in the brain of rats with epilepsy and the expression of N-Cadherin in hippocampal neurons, while enhancing neurotrophin-4 expression in hippocampal neurons [24].

The results from a recent research suggest that the antiepileptic effects of Ganoderma lucidum spore may also result from inhibition of the Ca2+ accumulated in epileptic hippocampal neurons and subsequent stimulation of CaMK IIα expression [28].

Though there is no report in our knowledge on the information of clinical use of Ganoderma lucidum spore, these studies indicate the potential of Ganoderma lucidum spore in the treatment of patients with epilepsy.

گانودرما لوسیدوم

قارچ Ganoderma lucidum یک داروی طبیعی محبوب در  طب سنتی چینی است. برخی مطالعات انجام شده توسط یک تیم تحقیقاتی نشان داده است که Ganoderma lucidum دارای خواص ضد صرع در مطالعات in vivo و in vitro است [24-27]. قارچ Ganoderma lucidum از بیان NF-kB در مغز موش های مبتلا به صرع و بیان N-Cadherin در نورون های هیپوکامپ جلوگیری می کند.

در حالی که بیان نوروتروفین -4 را در نورون های هیپوکامپ افزایش می دهد [24]. نتایج حاصل از یک تحقیق اخیر نشان می دهد که اثرات ضد صرعی گانودرما لوسیدوم نیز ممکن است از مهار Ca2 + انباشته شده در نورون های هیپوکامپ صرعی و تحریک بعدی بیان CaMK IIα ناشی شود [28].

اگرچه هیچ گزارشی از دانش ما در مورد اطلاعات استفاده بالینی از Ganoderma lucidum وجود ندارد ، اما این مطالعات نشان دهنده پتانسیل گانودرما در درمان بیماران مبتلا به صرع است.

منبع:

https://www.oncotarget.com/article/16801/text/


توجه: برای استفاده از تحربیات ما، میزان مناسب و نحوه مصرف قبل از تهیه و استفاده با ما تماس بگیرید.


برچسب ها

خرید قارچ گانودرما، فروش قارچ گانودرما، فروش عمده قارچ گانودرما، قرص قارچ گانودرما، طرز تهیه دمنوش قارچ گانودرما، عصاره قارچ گانودرما،‌ سایت اصلی گانودرما، تولید کننده گانودرما، تولید کننده گانودرما در ایران، فروشنده گانودرما، فروشنده گانودرما، تلفن فروشنده گانودرما، آیا گانودرمای تولید شده در ایران اصل است؟، صادرات قارچ گانودرما،‌ کشت قارچ گانودرما، عمل آوری قارچ گانودرما، فرِآوری قارچ گانودرما، کشت مصنوعی گانودرما، گانودرمای طبیعی، محل فروش قارچ گانودرما، گانودرما از کجا بخریم، قهوه گانودرما را از کجا بخریم،شرکت تولید قارچ گانودرما در ایران، روش تهیه کرم گانودرما، نمایندگی قارچ گانودرما، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج، کلاهبرداری گانودرما، مرکز خرید گانودرما اصل، شرکت تولید قارچ گانودرما در کرج، شرکت تولید قارچ گانودرما در تهران، فروش گانودرما، خرید قارچ گانودرما، خرید گانودرما، فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما تازه،‌ کپسول گانودرما، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران،محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما، خرید کپسول گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت قهوه گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ پرورش و فروش مستقیم قارچ گانودرما لوسیدوم و انواع قارچ‌های دارویی زیر نظر جهاد کشاورزی و با مجوز رسمی، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ایران، بزرگترین عرضه کننده قارچ گانودرما لوسیدوم در ایران، تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌ تاثیر گانودرما روی روح و روان،‌ راهنمای جامع خرید گانودرما و قهوه گانودرما، گانودرمای اصل و دارای مجوز را از کجا تهیه کنیم؟، روش مصرف گانودرما و عوارض آن چیست؟ ، شامپو و صابون گانودرماچیست؟، خرید اینترنتی گانودرما لوسیدوم، تولید و عرضه قارچ گانودرما لوسیدوم زیر نظر متخصصان مجرب،‌ قارچ خالص گانودرما لوسیدوم پرورشی مطمئن‌ترین و به صرفه‌ترین نوع گانودرما،‌ مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ، فروش پستی و اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم با قیمت مناسب در تهران و کرج، گانودرما برای فشار خون، گانودرما برای درمان زگیل تناسلی، مرکز فروش و مشاوره رایگان تمامی محصولات اصلی قهوه و قارچ گانودرما در تهران، خرید قارچ گانودرمادیجی کالا، مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ،‌ خرید قهوه فوری سوپریم دکتر بیز،  خرید  اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما برای مصارف درمانی، فروش قارچ گانودرما لوسیدوم ارسال به سراسر کشور، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص) پخش در تمامی استان های کشور،‌ قارچ دارویی گانودرمابا کافه موکا، خرید قارچ گانودرما لوسیدوم خالص ، خرید پودر قارچ گانودرما لوسیدوم خالص،‌ نماینده رسمی فروش قارچ گانودرما (اصل و با تائیدیه سازمان غذا و دارو کشور )، فروش کپسول گانودرما، فروش کپسول قارچ گانودرما، خرید قارچ ریشی، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، پودر گانودرما، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، گانودرما، شیتاکه، قیمت قارچ گانودرما در ایران، قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌ فروش عصاره گانودرما. پودر گانودرما، اسلایس گانودرما، گانودرما تازه، درمان زگیل تناسلی، خرید قرص گانودرما، خرید گانودرما در اصفهان، خرید گانودرما در شیراز، خرید گانودرما در یزد، خرید گانودرما در کرج، قیمت کپسول گانودرما،‌مضرات قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران، خرید قهوه گانودرما، طبع گانودرما، گانودرمای ژاپنی، گانودرمای اصل، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران با بهترین قیمت،‌ پادشاه گیاهان، گیاه پادشاهان،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما برای زگیل تناسلی، بزرگترین پرورش دهنده و عرضه کننده قارچ گانودرما در کشور،‌ قارچ گانودرما لوسیدوم، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص)،‌ عرضه مستقیم شربت قارچ کامبوجا درجه یک و با کیفیت عالی،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ قهوه گانودرما دکتر بیز، روش های مصرف گانودرما، کاهش فشار خون با قارچ،‌ کاهش فشار خون با گانودرما، شیتاکه دکتر مهدیزاده، عصاره گانودرما،  گانودرما دکتر مهدیزاده،  گانودرمای جنگلی، قهوه گانودرما، گانودرمای اصل،  گیاه جاودانگی،  انواع گانودرما، خرید گانودرما، خرید گانودرما در تهران، خرید گانودرما در مشهد، داروی جاودانگی، درمان سرطان، عصاره گانودرما، فیلم روش مصرف گانودرما،‌ فروش قرص گانودرما، فروش کپسول گانودرما، فروش گانودرما، قرص گانودرما، کپسول گانودرما، گیاه ضد سرطان،‌ قرص ضد سرطان، داروی ضد پیری، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، خرید گنودرما، فروش گنودرما، پودر شیتاکه، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، فروش کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرمادر تهران، پخش کپسول گانودرما، خرید و فروش کپسول گنودرما، کپسول اصل گانودرما، قرص گانودرما، قرص گنودرما، قرص اصلی گانودرما، خرید کپسول گانودرما در ایران، داروخانه کپسول گانودرما،

خرید و فروش گانودرما، اصل ماشمیکس، قرص ماشمیکس، قرص گنودرما،

زمان مصرف قارچ گانودرما،  بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما، طریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،‌ تاثیر گانودرما روی کچلی، تاثیر گانودرما روی بی خوابی،‌ تاثیر گانودرما روی خودکشی، تاثیر گانودرما روی افسردگی،نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز،‌ طریقه مصرف گانودرما برای پیسی،‌ طريقه استفاده قارچ گانودرما،‌  طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،

بهترین زمان مصرف قارچ گانودرما،‌ بهترین روش مصرف گانودرما،‌ عوارض قهوه گانودرما،‌ اطلاعات قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ طرز مصرف گانودرما، قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم، خرید قهوه گانودرما،خرید قهوه گانودرما دیجی کالا،‌ خرید قهوه گانودرما در مشهد،‌ خرید قهوه گانودرما در اصفهان، قیمت قهوه گانودرما بیز،‌ قیمت قهوه گانودرما در بازار،‌ نمایندگی قهوه گانودرما، قیمت گانودرما در ایران،‌ قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت+قارچ+دارویی+گانودرما،‌ مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌اطریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،  مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز، طریقه مصرف گانودرما برای پیسی، بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،‌ طرز تهیه قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ فیلم نحوه مصرف قارچ گانودرما،

فروش قارچ گانودرما در شیراز، فروش قارچ گانودرما در اصفهان، فروش قارچ گانودرما در تبریز، فروش قارچ گانودرما در مشهد، فروش قارچ گانودرما در کرمان، فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌

خرید قارچ گانودرما در شیراز، خرید قارچ گانودرما در اصفهان، خرید قارچ گانودرما در تبریز، خرید قارچ گانودرما در مشهد، خرید قارچ گانودرما در کرمان، خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در همدان،‌ خرید قارچ گانودرما در کرج،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ خرید قارچ گانودرما در رشت،‌ خرید قارچ گانودرما در ساری،‌ خرید قارچ گانودرما در گرگان،‌ خرید قارچ گانودرما در شیراز،‌ خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در اهواز،‌

چگونه قارچ گانودرما را مصرف کنیم؟، عوارض مصرف قارچ گانودرما، عوارض مصرف قارچ گنودرما،

مضرات مصرف قارچ گانودرما، مضرات مصرف قارچ گنودرما،مزایای مصرف قارچ گانودرما، مزایای مصرف قارچ گنودرما،

قیمت قارچ گانودرما در شیراز، قیمت قارچ گانودرما در اصفهان، قیمت قارچ گانودرما در تبریز، قیمت قارچ گانودرما در مشهد، قیمت قارچ گانودرما در کرمان، قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در همدان،‌ قیمت قارچ گانودرما در کرج،‌ قیمت قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما در رشت،‌ قیمت قارچ گانودرما در ساری،‌ قیمت قارچ گانودرما در گرگان،‌ قیمت قارچ گانودرما در شیراز،‌ قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در اهواز،‌

نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اصفهان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تبریز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در مشهد، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرمان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌فروش قارچ گانودرما در ایران، تاثیر گانودرما روی پرستات،‌ تاثیر گانودرما روی پروستات، تاثیر گانودرما روی Prostate، تاثیر گانودرما روی سرطان پرستات،‌تاثیر گانودرما روی عفونت پرستات،

درمان زگیل تناسلی،‌درمان زگیل تناسلی با قارچ، درمان زگیل تناسلی با شیتاکه، درمان زگیل تناسلی با ماشمیکس، درمان زگیل تناسلی با گانودرما،

مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ قارچ گانودرما را از کجا تهیه کنیم،

تاثیر گانودرما روی بیماری های کلیه، تاثیر گانودرما روی سنگ کلیه، تاثیر گانودرما روی عفونت کلیه، تاثیر گانودرما روی دفع پروتین کلیه، تاثیر گانودرما در افزایش طول عمر، تاثیر گانودرما روی پیری، تاثیر گنودرما در افزایش طول عمر،‌تاثیر شیتاکه در افزایش طول عمر،

تاثیر گانودرما روی ویتیلیگو،‌‌ تاثیر گنومیکس روی ویتیلیگو، تاثیر ماشمیکس روی ویتیلیگو، تاثیر قارچ روی ویتیلیگو،‌ تاثیر گانودرما روی پیسی،

تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌تاثیر ریشی روی میل جنسی، تاثیر گانودرما روی تمایل جنسی، تاثیر گانودرما روی شهوت، تقویت میل جنسی با کمک قارچ گانودرما،  داروی طبیعی برای تقویت میل جنسی،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ ها،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ کامبوچا،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ گنودرما،‌تاثیر گانودرما روی شهوت،

 تاثیر گانودرما روی کبد،‌ تاثیر گنودرما روی کبد،‌ تاثیر ریشی روی کبد،‌ تاثیر قارچ جاودانگی روی کبد، تاثیر قارچ های دارویی روی کبد،

تاثیر گانودرما روی سرطان پروستات، تاثیر گانودرما روی سرطان مثانه، گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما لوسیدوم چیست،‌ طریقه مصرف قارچ گانودرما، قارچ گانودرما را کجا بفروشیم، فروش عمده قارچ گانودرما،

 

مقالات مرتبط رو حتما ببینید